Browsing by Author Küçükçongar, Sezen

Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Atıksu Arıtma Tesisinde Çözünmüş Organik Azotun Biyolojik Parçalanabilirliğinin İncelenmesiKüçükçongar, Sezen ; Sevil, Ayşe
2020The Biodegradability of Dissolved Organic Nitrogen in Cheese Production WastewatersKüçükçongar, Sezen ; Gök, Zehra; Öden, Muhammed Kamil; Dursun, Şükrü 
2022Biodegradability of dissolved organic nitrogen in yoghurt and cheese production wastewatersKüçükçongar, Sezen ; Gok, Z.; Oden, M. K.; Dursun, S.
2019Bitki özütü kullanılarak sentezlenmiş nanoparçacıkların sulardan ağır metal gideriminde kullanımıEvliyaoğulları, Nur Eda
2023A comparison of endosulfan removal by photocatalysis process under UV-A and visible light irradiation: optimization, degradation byproducts and reuseTürkyılmaz, Mehmet ; Küçükçongar, Sezen 
2021Endosülfan ve Metabolitlerinin Su Örneklerinde Vorteks Destekli Sıvı-Sıvı Mikro Ekstraksiyon ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Kullanılarak AnaliziTürkyılmaz, Mehmet ; Küçükçongar, Sezen 
2021Endosülfanın gümüş katkılı manyetik fotokatalizör ile gideriminin incelenmesi ve Taguchi deney tasarım metoduyla optimizasyonuTürkyılmaz, Mehmet 
2021Endosülfanın konvansiyonel içme suyu arıtımı proseslerinde gideriminin incelenmesiYılmaz, Mustafa
2020Experimental Design Application for Pesticide Removal in Conventional Drinking Water Treatment ProcessesYılmaz, Mustafa; Küçükçongar, Sezen ; Türkyılmaz, Mehmet 
2022Gözenekli cam üzerine immobilize edilmiş nadir toprak iyonu katkılı TiO2 ile sulardan boyar madde giderimiDalkılıç, Feride
2020Hidrotermal Yöntemle Sentezlenmiş Fe3O4 Nanoparçacıklarının Sulardan Nitrat Gideriminde KullanımıTürkyılmaz, Mehmet ; Küçükçongar, Sezen ; Özaytekin, İlkay 
2022Investigation of Endosulfan Removal and Metabolite Formation by Photocatalysis Process under UV-C Light Source Using Taguchi Experimental Design ProgramTürkyılmaz, Mehmet ; Küçükçongar, Sezen 
2019Isotherm, kinetic and thermodynamic studies of dye removal from wastewater solution using leach waste materialsÖden, Muhammed Kamil; Küçükçongar, Sezen 
2022İçme suyu arıtma tesisi çamurunun atıksu arıtımında koagülan olarak kullanımıAlakay, Filiz
2019Manyetik nanoparçacıkların sulardan ağır metal gideriminde kullanımıKaraman, Süreyya
2023Mezbaha atıksularının elektrokimyasal oksidasyon prosesi ile arıtımının incelenmesiÖzcan, Merve
2023Nadir toprak iyonu katkili TiO2 ile sulardan organik madde giderimiMete, Sefa
2022Nickel adsorption from waters onto Fe3O4/sugar beet pulp nanocompositeSadat, Sayed Mohammad Osman; Küçükçongar, Sezen ; Türkyılmaz, Mehmet 
2023Nickel Removal from Aqueous Solution Using Peanut Oil-Coated Fe3O4 NanoparticleKüçükçongar, Sezen ; Evliyaoğulları, Nur Eda; Türkyılmaz, Mehmet 
2023Reactive Dye Removal by Photocatalysis and Sonophotocatalysis Processes Using Ag/TiO2/Fe3O4 NanocompositeKüçükçongar, Sezen ; Alwindawi, Asmaa Ghazi Jameel; Turkyılmaz, Mehmet; Özaytekin, İlkay