Browsing by Author Küçükçongar, Sezen

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Atıksu Arıtma Tesisinde Çözünmüş Organik Azotun Biyolojik Parçalanabilirliğinin İncelenmesiKüçükçongar, Sezen ; Sevil, Ayşe
2022Biodegradability of dissolved organic nitrogen in yoghurt and cheese production wastewatersKüçükçongar, Sezen ; Gok, Z.; Oden, M. K.; Dursun, S.
2019Bitki özütü kullanılarak sentezlenmiş nanoparçacıkların sulardan ağır metal gideriminde kullanımıEvliyaoğulları, Nur Eda
2023A comparison of endosulfan removal by photocatalysis process under UV-A and visible light irradiation: optimization, degradation byproducts and reuseTürkyılmaz, Mehmet ; Küçükçongar, Sezen 
2021Endosülfan ve Metabolitlerinin Su Örneklerinde Vorteks Destekli Sıvı-Sıvı Mikro Ekstraksiyon ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Kullanılarak AnaliziTürkyılmaz, Mehmet ; Küçükçongar, Sezen 
2021Endosülfanın gümüş katkılı manyetik fotokatalizör ile gideriminin incelenmesi ve Taguchi deney tasarım metoduyla optimizasyonuTürkyılmaz, Mehmet 
2021Endosülfanın konvansiyonel içme suyu arıtımı proseslerinde gideriminin incelenmesiYılmaz, Mustafa
2022Gözenekli cam üzerine immobilize edilmiş nadir toprak iyonu katkılı TiO2 ile sulardan boyar madde giderimiDalkılıç, Feride
2020Hidrotermal Yöntemle Sentezlenmiş Fe3O4 Nanoparçacıklarının Sulardan Nitrat Gideriminde KullanımıTürkyılmaz, Mehmet ; Küçükçongar, Sezen ; Özaytekin, İlkay 
2019Isotherm, kinetic and thermodynamic studies of dye removal from wastewater solution using leach waste materialsÖden, Muhammed Kamil; Küçükçongar, Sezen 
2022İçme suyu arıtma tesisi çamurunun atıksu arıtımında koagülan olarak kullanımıAlakay, Filiz
2019Manyetik nanoparçacıkların sulardan ağır metal gideriminde kullanımıKaraman, Süreyya
2022Nickel adsorption from waters onto Fe3O4/sugar beet pulp nanocompositeSadat, Sayed Mohammad Osman; Küçükçongar, Sezen ; Türkyilmaz, Mehmet
2023Nickel Removal from Aqueous Solution Using Peanut Oil-Coated Fe3O4 NanoparticleKüçükçongar, Sezen ; Evliyaoğulları, Nur Eda; Türkyılmaz, Mehmet 
2023Reactive Dye Removal by Photocatalysis and Sonophotocatalysis Processes Using Ag/TiO2/Fe3O4 NanocompositeKüçükçongar, Sezen ; Alwindawi, Asmaa Ghazi Jameel; Turkyılmaz, Mehmet; Özaytekin, İlkay 
2020Removal of methylene blue from aqueous solutions by silica gel supported calix[4]arene cage: Investigation of adsorption propertiesTemel, Farabi ; Turkyılmaz, Mehmet; Küçükçongar, Sezen 
2020Removal of Nickel from Aqueous solutions Using Magnetic Nanocomposite synthesised with Agricultural WasteKüçükçongar, Sezen ; Akbari, Ali Jan; Türkyılmaz, Mehmet 
2020Synthesis of magnetic photocatalyst by photochemical deposition and co-precipitation techniques: investigation of its photocatalytic and sonophotocatalytic activity for dye removalAlwindawi, Asmaa Ghazi Jameel; Türkyılmaz, Mehmet ; Küçükçongar, Sezen 
2019Şeker pancarı küspesine emprenye edilmiş Fe3O4 ile sucul ortamlardan nikel giderimiSadat, Sayed Mohammad Osman
2019Yer fıstığı kabuğu/fe3o4 kompozit materyali ile sucul ortamlardan nikel giderimiAkbari, Ali Jan