Browsing by Author Yıldız, Ferruh

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Ankara-Yozgat Hattında Mühendislik ve CBS Amaçlı YaklaşıkJeoit HesabıKahveci, Muzaffer ; Tuşat, Ekrem ; Yıldız, Ferruh ; Sarı, Fatih ; Mikailsoy, Fariz
2022Coğrafi varlıkların uml kullanılarak ulusal mevzuat çerçevesinde veri sözlüğünün ve veri modelinin oluşturulması üzerine bir çalışmaBirgören, Muharrem
2021The Effect of Various Interpolation Methods Applied at Aerial Lidar Data on DTM AccuracyArıkan, Duygu ; Yıldız, Ferruh ; Makineci, Hasan Bilgehan 
2021Eğik fotogrametrik yöntem ve klasik yöntemle fotogrametrik veri üretimlerinin karşılaştırmasıSayar, İsmail
2020Göktürk-1 uydu görüntülerinin pankeskinleştirme performansının incelenmesi [Master Thesis]Ünal, Ahmet
2021Göktürk-1 Uydu Görüntülerinin Pankeskinleştirme Performansının İncelenmesiÜnal, Ahmet; Yıldız, Ferruh 
2023Investigation of Antalya forest fire's impact on air quality by satellite images using Google earth engineArikan, Duygu ; Yıldız, Ferruh 
2019İnsansız hava araçları kullanılarak multi-spektral kameralar ile bitki örtüsü türlerinin ayırt edilmesi ve sınıflandırılmasıDoğan, Yusuf
2022Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Coğrafi İhtiyaçlarını Karşılayabilecek Taşınmaz Coğrafi Varlıkların ModellenmesiYıldız, Ferruh ; Birgören, Muharrem
2021Positional Accuracy Assessment of Digital Orthophoto Based on UAV Images: An Experience on an Archaeological AreaGüleç Korumaz, Saadet Armağan ; Yıldız, Ferruh 
2022Türkiye için ulusal coğrafi metaveri profiliŞehsuvaroğlu, Mehmet Sabri
2022Yerüstü madencilik operasyonlarında IHA tabanlı fotogrametrik haritalama süreçleriTanrıverdi, Ahmet