Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1458
Title: Göktürk-1 uydu görüntülerinin pankeskinleştirme performansının incelenmesi [Master Thesis]
Other Titles: Investigation of pansharpening performance on Göktürk-1 satellite images [Master Thesis]
Authors: Yıldız, Ferruh
Ünal, Ahmet
Keywords: Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry
Spektral çözünürlük
Spectral resolution
Yüksek çözünürlük
High definition
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın istenilen zamanda ve herhangi bir engele maruz kalmaksınız askeri istihbarat isteklerini karşılayabilecek şekilde yüksek çözünürlüklü olarak görüntü elde edilmesine imkân tanıyacak, aynı zamanda kamu ve özel sektör tarafından ormanlık alanların kontrolü, imara aykırı yapılaşmanın takibi, doğal afetlerden sonra ihtiyaç duyulan hasar tespiti, ürün rekolte tespiti ve coğrafi harita verilerinin üretilmesi gibi faaliyet alanlarında da görüntü ihtiyacını karşılayacak bir uydu sisteminin tedarik edilmesi ihtiyacı Göktürk-1 uydu projesini ortaya çıkarmıştır. Uydu görüntüleri kullanıcılara sunulmadan önce birçok görüntü işleme sürecinden geçirilmektedir. Yüksek mekânsal çözünürlüklü pankromatik görüntü ile multispektral (çok bantlı) görüntünün birleştirilmesi işlemi yani Pankeskinleştirme işlemi bu görüntü işleme adımlarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü uydusu olan Göktürk-1 uydusundan alınan görüntülerinde kullanım alanlarına göre çok büyük faydalar sağlayacağı tartışılmazdır. Bu çalışmada farklı pankeskinleştirme yöntemleri karşılaştırılmış, seçilmiş bir örnek Göktürk-1 uydu görüntüsü 11 farklı algoritma ile pankeskinleştirilmiş, elde edilen görüntüler içerisinde görsel olarak UNB algoritması ile pankeskinleştirilen görüntünün, matematiksel olarak HCS algoritması ile pankeskinleştirilen görüntünün iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.
The need to supply a satellite system that will meet the image requirement in the fields of activity such as product yield detection and geographic map data has created the Göktürk-1 Satellite Project which will enable any point in the world to be obtained at any time and without being exposed to any obstacle to obtain high resolution images so as to meet the demands of military intelligence, at the same time, control of forest areas by public and private sector, follow-up non-zoning, detection of damage needed after natural disasters. Satellite images are subject to many image processing processes before they are presented to the users. The process of combining a high spatial resolution panchromatic image with a multispectral image, namely, pansharpening is an important part of these image processing steps. It is obvious that the images taken from Göktürk-1 satellite, which is the first high resolution satellite of our country, will provide great benefits in different areas according to its usage areas. In this study, different pansharpening methods have been compared, a selected sample Göktürk-1 satellite image has been pansharpened with 11 different algorithms, visiually the image that has been pansharpened by the UNB algorithm, and mathematically the image that has been pansharpened with the HCS algorithm has yielded good results.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtOWfXMsZAAbzLlHIESBlODDKmcJEFmFV8x_Zu3SqA8Rn
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1458
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
634374.pdf6.79 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

30
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.