Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4120
Title: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Coğrafi İhtiyaçlarını Karşılayabilecek Taşınmaz Coğrafi Varlıkların Modellenmesi
Authors: Yıldız, Ferruh
Birgören, Muharrem
Issue Date: 2022
Abstract: Çalışmada, coğrafi varlıklardan sorumlu olan ve coğrafi varlıklar hakkında bilgiye gereksinim duyan kamu kurum ve kuruluşlarının coğrafi ihtiyaçlarını karşılayabilecek, Coğrafi Veri Sözlüğü ve Coğrafi Veri Modeli hazırlanmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamının sınırlarını belirlemek ve istenilen amaca ulaşabilmek için, çalışmada sadece taşınmaz doğal ve yapay varlıklardan sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarının coğrafi ihtiyaçları ortaya çıkarılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının resmi internet sayfalarında paylaştıkları, görev ve sorumluluklarını içeren mevzuat incelenerek, coğrafi ihtiyaçlar belirlenmiştir. 30’un üzerinde kamu kurum ve kuruluşu ile ilgili toplamda 92 Kanun, 6 Kanun Hükmünde Kararname, 2 Bakanlar Kurulu Kararı, 3 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2 Tüzük, 62 Yönetmelik ve 15 Yönerge olmak üzere, 182 adet mevzuattan yararlanılmıştır. Coğrafi ihtiyaçlarla birlikte, coğrafi ihtiyaçları karşılayabilecek coğrafi varlıklar, öznitelikleri ve tanımları da mevzuat hükümlerinden yararlanarak tespit edilmiş, Coğrafi Veri Sözlüğü ve Veri Modeli oluşturulmuştur. Ayrıca Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgisi Üretim Yönetmeliğinin Ek’inde bulunan 145 detaydan 18’i, 101 öznitelikten 33’ü, 477 öznitelik değerinden 44’ü, Coğrafi Veri Modeline ilave edilerek model iyileştirilmiştir. Ayrıca INSPIRE Direktifi Eklerinde yer alan 33 adet Veri Tanımlama Belgeleri incelenerek, Coğrafi Veri Sözlüğü ve Veri Modeline; 4 adet yeni Detay, 12 adet yeni Detay Tanımı, 152 adet yeni Detay Özniteliği, 165 adet yeni Öznitelik Tanımı, 568 adet yeni Öznitelik Değeri, 831 adet yeni Öznitelik Değer Tanımı dâhil edilmiştir. Coğrafi Veri Sözlüğü ve Veri Modeli hazırlanırken, coğrafi detayların tanımlarına, özniteliklerine ve öznitelik değerlerine bakılarak modeldeki tekrarlı veriler birleştirilmiştir. Tüm bu işlemlerin neticesinde nihai olarak hazırlanan ‘Coğrafi Veri Sözlüğü ve Veri Modeli’ belgesi, 281 adet Detay, 1367 adet Öznitelik, 2885 adet Öznitelik Küme Değeri, tanımlarıyla ve yararlanılan kaynaklarıyla birlikte oluşturulmuş, internetten indirilebilecek şekilde kamunun paylaşıma sunulmuştur.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1107256
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4120
ISSN: 1300-5790
2667-4084
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

2
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.