Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1255
Title: Eğik fotogrametrik yöntem ve klasik yöntemle fotogrametrik veri üretimlerinin karşılaştırması
Other Titles: Comparison of photogrammetric data production with oblique photogrammetric method and classical photogrammetric method
Authors: Yıldız, Ferruh
Sayar, İsmail
Keywords: Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Araştırma tezinin amacı gelişen teknoloji ile birlikte kullanımı yaygınlaşan çoklu kamera sistemlerinin incelenmesi ve eğik fotogrametrik üretimlerin klasik yöntemle karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda günümüzde kullanılan eğik kamera çeşitleri ve sınıflandırılması incelenmiştir. Klasik ve eğik fotogrametrik yöntemde iş akış şemaları oluşturulmuş ve bunlar hakkında detaylı olarak bilgi verilmiştir. Tez çalışması için belirlenen yaklaşık 69 hektarlık alanda klasik yöntemle ve çoklu kamera sistemlerinin kullanıldığı eğik fotogrametrik yöntemle veri üretimleri yapılmıştır. Üretimi yapılan veri setlerinin karşılaştırılması yapılarak birbirleriyle kıyaslanması sağlanmıştır. Her iki yöntemle de üretimi yapılan veri setleri aşağıda belirtilmiştir; •Nokta bulutu, •Sayısal yüzey modeli (SYM), •Sayısal arazi modeli (SAM), •3 boyutlu katı model (Mesh Model) Böylelikle her iki yöntemin birbirleriyle kıyaslanması, eğik fotogrametrik yöntemle üretilen veri setlerinin klasik yönteme göre üstünlüklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
The purpose of this research thesis is to examine the multi-camera systems that are becoming widespread with the developing technology and to compare the oblique photogrammetric productions with the classical method. In this context, the types and classifications of the oblique cameras used widely has been examined. The work flow charts regards to classical and oblique photogrammetric method are developed and the detailed information are given in this scope. In this thesis study, the area within approximately 69 hectares is determined and the data set is produced by classical method and by oblique photogrammetric method using multi-camera systems for this determined area. The produced data sets were compared with each other. The data sets produced by these two methods are listed below; •Point cloud •Digital surface model (DSM) •Digital terrain model (DTM) •Mesh model Thus, it is aimed to compare these two methods with each other and to reveal the advantages of the data sets produced by the oblique photogrammetric method over the classical method.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LWZLHwHGcVnm-5HVtcttLmAT80lkncwg7DnqhneMNR5x
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1255
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
687058.pdf4.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

220
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

214
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.