Browsing by Author İşcan, Fatih

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Afet Yönetimi İçin Mobil Uygulama Tasarımı ve CBS ile Acil Durum Toplanma Alanlarının Uygunluğunun İrdelenmesi: Konya İli ÖrneğiGözgörer, Büşra; Avci, Efsun; İşcan, Fatih ; Kart, Büşra; Yağcı, Ceren
2020Arazi Toplulaştırma Projelerinde Mülakat ve Blok Öncelik Esaslı Dağıtım Modellerinin Karşılaştırılması: Aydın İli Örneğiİşcan, Fatih ; Çiylez, Ayşenur; Erkek, Dilşah; Çınar, Sultan
2019Boru hattı kamulaştırmalarında karşılaşılan problemler ve çözüm önerileriVargeloğlu, Fatih
2020Coğrafi bilgi sistemi (CBS) kullanarak kentsel büyümenin geleceğe yönelik modellenmesi: Konya ili örneğiYağcı, Ceren
2020Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak en uygun kırsal yerleşim alanlarının belirlenmesi ve ekolojik köy tasarımı: Erzincan ili örneğiKılıç, Deniz
2022Coğrafi bilgi sistemi ile taşkın risk analizi: Osmaneli/Bilecik örneğiDursun, Yasin
2019Coğrafi bilgi sistemi yardımı ile çimento farbikalarının yer seçimi: Konya ovası projesi (KOP) illeri örneğiKoç, Fadim
2021Developing a mobile GIS application related to the collection of land data in soil mapping studiesİşcan, Fatih ; Güler, Erkan
2023A GIS-based multi-criteria decision analysis approach using AHP for rural settlement site selection and eco-village design in Erzincan, TurkeyKılıç, Deniz; Yağcı, Ceren; İşcan, Fatih 
2023Kamusal alanlarda kentsel tarım potansiyelinin araştırılması: Konya ili örneğiYurday, İrem
2022Kıyı bölgelerinde oluşacak tsunami etkilerinin coğrafi bilgi sistemleri ile modellenmesi: Akdeniz-Mezitli (Mersin) örneğiFidan, Doğa
2022Osmaniye ilindeki kentsel büyümenin geleceğe yönelik tahmini ve sürdürülebilir arazi yönetimi açısından irdelenmesiErkek, Dilşah
2020Toprak haritalama çalışmaları için web tabanlı mobil CBS tasarımıGüler, Erkan