Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/732
Title: Arazi Toplulaştırma Projelerinde Mülakat ve Blok Öncelik Esaslı Dağıtım Modellerinin Karşılaştırılması: Aydın İli Örneği
Other Titles: Comparison of Interview and Block Priority Based Reallocation Models in Land Consolidation Projects: The Case of Aydın Province
Authors: İşcan, Fatih
Çiylez, Ayşenur
Erkek, Dilşah
Çınar, Sultan
Issue Date: 2020
Abstract: Arazi toplulaştırması teknik, ekonomik ve sosyal yönleri olan çok disiplinli, çok kapsamlı ve birçok işlem adımı olan tarımsal projelerdir. Arazi toplulaştırma çalışmalarında dağıtım aşaması, projenin en zor ve en karmaşık adımlarından biridir. Projelerin başarıya ulaşmasında ve çifti memnuniyetinin sağlanmasında son derece önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de dağıtım işlemi mülakat ( mülakat esaslı dağıtım) yapılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte pek çok akademik çalışmada dağıtım işleminin daha başarılı sonuçlara ulaşabilmesi için farklı modeller de önerilmektedir. Bu çalışmada; çiftçi tercihleri alınmadan sadece parsel büyüklüklerini dikkate alan blok öncelik esaslı dağıtım modeli Aydın ilinin Koçarlı ilçesindeki Sobuca, Halilbeyli ve Tekeli köyleri için uygulanmıştır. Blok öncelik esaslı dağıtım modeli (Model B) sonuçları ile mülakat esaslı dağıtım modeli (Model A) sonuçları karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; blok öncelik esaslı modelin hisseli parsel sayılarını ve işletme başına düşen parsel sayılarının artmasında mülakat esaslı dağıtım modeline göre daha başarılı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.
Land consolidation is a multidisciplinary, comprehensive and agricultural project with technical, economic and social aspects. The distribution stage in land consolidation studies is one of the most difficult and complex steps of the project. It has an important position in the success of the projects and providing the satisfaction of the farmers. The reallocation process is carried out in Turkey by making interview. In addition to this, different models are recommended for the reallocation process to achieve more successful results in many academic studies. In this study, the block priority based reallocation model (Model B), which considers only parcel sizes without taking farmers' preferences, has been applied for Sobuca, Halilbeyli and Tekeli villages in Koçarlı district of Aydın. The results of the block priority based reallocation model were compared with the results of the interview based reallocation model (Model A). As a result of the analysis, The block priority-based model has been observed to be more successful in terms of reducing the number of shared parcels and increasing the average parcel sizes and the number of parcels per enterprise.
URI: https://doi.org/10.35414/akufemubid.707824
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRJMU9USTRPQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/732
ISSN: 2149-3367
2149-3367
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
b31aa910-3d97-4e9d-99bc-6923cdc9b124.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

22
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.