Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4548
Title: Geçmisimizin geleceginde iklim degisikligi: Beysehir Esrefoglu cami
Other Titles: Climate change in the future of our past: Beysehir Esrefoglu mosque
Authors: Akın, Saliha
Advisors: Korumaz, Saadet Armağan Güleç
Keywords: Mimarlık
Architecture
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: İklim değişikliği tüm dünyayı etkisi altına almaktadır. İklime karşı hassas yapıda olan kültürel miras yapılarımız bu değişimden olumsuz etkilenmektedir. Kültürel miras ögeleri gün geçtikçe yıpranmakta ve yok olmaktadır. Değişen iklim şartlarıyla birlikte miras yapılarımız; malzeme bozulması, yapısal hasar gibi sorunlar ile yüzleşmektedir. Mevcut durumda malzeme bünyesinde meydana gelen bozulmaların tespiti ve onarımı kadar, gelecek risklerinin de ortaya konması önemlidir. Bu tezin amacı iklim değişikliğinin etkisi ile miras yapılarımızda oluşacak bozulmaların tespit edilmesidir. İklim değişikliği senaryoları ve mevcut malzeme bozulma araştırmaları doğrultusunda gelecekte oluşması muhtemel bozulmaların tespit edilmesine yönelik risk haritalarının oluşturulması amaçlanmıştır. 2012 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmış ve kalıcı listeye alınması için çalışmalar sürmekte olan Beyşehir Eşrefoğlu Camisi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen yapının geçmişte geçirdiği onarımlar ortaya konmuş ve mevcut malzeme bozulmalarını ifade eden bozulma haritaları üretilmiştir. Cami için gelecek riskleri tespit edilmiş ve gelecek risk haritaları üretilmiştir. Sonuç olarak ise iklim değişiminin Eşrefoğlu camisi için oluşturduğu risklere karşı öneriler sunulmuştur.
Climate change is affecting the whole world. Our cultural heritage structures, which are sensitive to the climate, are negatively affected by this change. Cultural heritage elements are worn out and disappearing day by day. With the changing climate conditions, our heritage buildings are facing problems such as material deterioration and structural damage. In the current situation, it is important to identify future risks as well as to detect and repair the distortions occurring in the material structure. The aim of this thesis is to determine the distortions that will occur in our heritage structures with the effect of climate change. It is aimed to create risk maps to identify possible future disruptions in line with climate change scenarios and existing material degradation research. Beyşehir Eşrefoğlu Mosque, which was included in the Temporary List of World Heritage Sites by UNESCO in 2012 and is currently being studied for permanent inclusion in the list, was selected as a study area. Within the scope of the study, the repairs that the structure examined has undergone in the past have been revealed and deterioration maps expressing the current material deteriorations have been produced. Future risks have been identified for the mosque and future risk maps have been produced. As a result, suggestions were presented against the risks posed by climate change for Eşrefoğlu mosque.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=G_oJ1rKE4SgJUkomyAKpR_zwqbS778xtebgqUMSnLKikc7xdKtJWnFvG7J63BWnU
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4548
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
796781.pdf6.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

310
checked on May 20, 2024

Download(s)

170
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.