Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4548
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKorumaz, Saadet Armağan Güleç-
dc.contributor.authorAkın, Saliha-
dc.date.accessioned2023-08-08T19:16:03Z-
dc.date.available2023-08-08T19:16:03Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=G_oJ1rKE4SgJUkomyAKpR_zwqbS778xtebgqUMSnLKikc7xdKtJWnFvG7J63BWnU-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/4548-
dc.description.abstractİklim değişikliği tüm dünyayı etkisi altına almaktadır. İklime karşı hassas yapıda olan kültürel miras yapılarımız bu değişimden olumsuz etkilenmektedir. Kültürel miras ögeleri gün geçtikçe yıpranmakta ve yok olmaktadır. Değişen iklim şartlarıyla birlikte miras yapılarımız; malzeme bozulması, yapısal hasar gibi sorunlar ile yüzleşmektedir. Mevcut durumda malzeme bünyesinde meydana gelen bozulmaların tespiti ve onarımı kadar, gelecek risklerinin de ortaya konması önemlidir. Bu tezin amacı iklim değişikliğinin etkisi ile miras yapılarımızda oluşacak bozulmaların tespit edilmesidir. İklim değişikliği senaryoları ve mevcut malzeme bozulma araştırmaları doğrultusunda gelecekte oluşması muhtemel bozulmaların tespit edilmesine yönelik risk haritalarının oluşturulması amaçlanmıştır. 2012 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmış ve kalıcı listeye alınması için çalışmalar sürmekte olan Beyşehir Eşrefoğlu Camisi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen yapının geçmişte geçirdiği onarımlar ortaya konmuş ve mevcut malzeme bozulmalarını ifade eden bozulma haritaları üretilmiştir. Cami için gelecek riskleri tespit edilmiş ve gelecek risk haritaları üretilmiştir. Sonuç olarak ise iklim değişiminin Eşrefoğlu camisi için oluşturduğu risklere karşı öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractClimate change is affecting the whole world. Our cultural heritage structures, which are sensitive to the climate, are negatively affected by this change. Cultural heritage elements are worn out and disappearing day by day. With the changing climate conditions, our heritage buildings are facing problems such as material deterioration and structural damage. In the current situation, it is important to identify future risks as well as to detect and repair the distortions occurring in the material structure. The aim of this thesis is to determine the distortions that will occur in our heritage structures with the effect of climate change. It is aimed to create risk maps to identify possible future disruptions in line with climate change scenarios and existing material degradation research. Beyşehir Eşrefoğlu Mosque, which was included in the Temporary List of World Heritage Sites by UNESCO in 2012 and is currently being studied for permanent inclusion in the list, was selected as a study area. Within the scope of the study, the repairs that the structure examined has undergone in the past have been revealed and deterioration maps expressing the current material deteriorations have been produced. Future risks have been identified for the mosque and future risk maps have been produced. As a result, suggestions were presented against the risks posed by climate change for Eşrefoğlu mosque.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.subjectArchitectureen_US
dc.titleGeçmisimizin geleceginde iklim degisikligi: Beysehir Esrefoglu camien_US
dc.title.alternativeClimate change in the future of our past: Beysehir Esrefoglu mosqueen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEntitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage121en_US
dc.institutionauthorAkın, Saliha-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid796781en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
796781.pdf6.44 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

22
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.