Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4505
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇakmak, Bilgehan Yılmaz-
dc.contributor.authorÇelebi, Büşra-
dc.date.accessioned2023-08-08T19:16:00Z-
dc.date.available2023-08-08T19:16:00Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=r4I1HnmXxFQovUpyAyUmxMuCH9eIyUNGJpA0VKpfouLtcrPZvQTlyxjJPpjRhigL-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/4505-
dc.description.abstractKültürel mirasın belgelenmesi çalışmalarında teknolojik gelişmeler ve araştırmalar sonucu yeni yöntemler kullanılmaya başlanmıştır.Teknolojinin bize sunduğu yöntemlerden 3b lazer tarama teknolojileri mimari belgelemeye birçok kolaylık sağlamıştır.Kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır.Lazer tarama yöntemi geleneksel yöntemlere göre daha hızlı, doğruluk oranı yüksek, yüksek kaliteli veri olanağı sağlamaktadır.Ölçüm sırasında elde edilen yoğun nokta bulutundan 3 boyutlu model ve model üzerinden 2 boyutlu ortofotolar elde etmeye yöneliktir. Koruma projesi paftalarında modelden elde edilen ortofotolar kullanılmaktadır. 2 boyutlu çizimlere alltlık oluşturmanın yanı sıra 3 boyutlu renkli modeller, sanal tur,yüksek çözünürlüklü haritalar da elde edilebilmektedir. Dijital ortamda işlenen ve saklanan veriler teknoloji sayesinde çevrimiçi kullanılabilmekte ve kolayca çoğaltılıp, paylaşılabilmektedir.Uygulamanın bu özelliği mirasın belgelenmesine farklı bir boyut kazandırarak miras varlıklarının dijital kaydedilmesine olanak sağlamaktadır. Yüksek lisans tez çalışması kapsamında korunması, belgelenmesi gerekli bir kültür mirası yapısı özelinde yersel lazer tarama yöntemi ile ölçümü yapılmış, model verileri elde edilmiştir.Elde edilen model cad yazılımlarında işlenerek koruma projesine referans oluşturmuştur.Ve alanın koruma projesi çizilmiştir.Süreçte kullanılan lazer tarama yöntemi deneyimlenerek mimari belgeleme alanına getirdiği yenilikler ve kullanım olanaklarına, sunduğu avantajlara ve tespit edilen limitlere yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractNew methods have been started to be used as a result of technological developments and researches in the documentation of cultural heritage One of the methods offered to us by technology, 3D laser scanning technologies have provided many conveniences to architectural documentation.Its use is becoming more widespread every day.It is intended to obtain 3D model from the dense point cloud obtained during measurement and 2D orthophotos from the model.Orthophotos obtained from the model are used in the conservation project sheets.In addition to creating a base for 2D drawings, 3D color models,virtual tours, high resolution maps can also be obtained. The data processed and stored in the digital environment can be used online and easily reproduced and shared thanks to technology.This feature of the application adds a different dimension of the documentation of the heritage and enables the digital recording of heritage assets. Within the scope of the master's thesis study, a cultural heritage structure that needs to be protected and documented was measured by terrestrial laser scanning method and model data were obtained.The model obtained was processed in cad software and created a reference for the conservation project.And the conservation project of the area was drawn.Evaluations were made regarding the innovations and possibilities of use brought to the field of architectural documentation, the advantages it offers and the limits determined.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.subjectArchitecture ; Mühendislik Bilimlerien_US
dc.subjectEngineering Sciencesen_US
dc.subjectLazer taramaen_US
dc.subjectMimari Belgelemeen_US
dc.subjectMimari Korumaen_US
dc.subjectTLSen_US
dc.subjectArchitectural documentationen_US
dc.subjectArchitectural conservationen_US
dc.title3D yersel lazer tarama teknolojisinin güncel mimari koruma proje uygulamalarinda kullanim olanaklarina yönelik degerlendirmeleren_US
dc.title.alternativeEvaluations on the use of 3D terrestrial laser scanning technolohy in architectural conservation projectsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEntitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage89en_US
dc.institutionauthorÇelebi, Büşra-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid789299en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
789299.pdf11.25 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

20
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.