Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1433
Title: Cladophora'dan elde edilen nanoselüloz liflerin kendiliğinden yerleşen harçlarda viskozite düzenleyici katkı olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the usability of nanocellulose fibers obtained from Cladophora as a viscosity modifying agent in self-consolidating mortars
Authors: Keskin, Ülkü Sultan
Kaya, Murat
Türk, Furkan
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Cladophora (su yosunu), ülkemiz genelinde neredeyse tüm akarsu ve göl kenarlarında ve deniz kıyılarında aşırı çoğalarak tonlarca miktara ulaşmaktadır. Bu su yosunu toplanmadığı durumda kokuşma ile su kirliliğine neden olmakta ve bu da bazıları içme suyu olarak kullanılan çok sayıda baraj gölünün su kalitesi üzerine olumsuz etki oluşturmaktadır. Tez çalışmasında, özellikle Türkiye'de bol bulunan ve geri dönüşümü sağlanmadığında çevre kirliliğine sebep olan Cladophora cinsi yeşil algden elde edilen nanoselüloz liflerin kendiliğinden yerleşen harçlar içerisinde viskozite düzenleyici katkı olarak kullanılması üzerinde çalışılmıştır. Nanoselüloz liflerin karışımlarda kullanılmasıyla harçlarda reolojik iyileştirme sağlarken aynı zamanda Cladophora'nın sahip olduğu lifsi yapı sebebiyle harçların mekanik özelliklerinde gelişme sağlanması amaçlanmıştır. Hazırlanan harçlar üzerinde mini slump, mini V hunisi, basınç ve eğilme deneyleri yapılmıştır. Bununla birlikte, çimento pastalarının viskozite ve akma gerilmesi değerleri viskozimetre cihazı ile Bingham modeli oluşturularak elde edilmiştir. Sonuçta, çeşitli oranlarda kullanılan nanoselüloz lifler harçların viskozitesini, akma gerilmesini ve eğilme dayanımını geliştirmiştir.
Cladophora (algae) grows excessively in almost all rivers and lakesides and sea coasts in our country, reaching tons of amount. When these algae are not collected, it causes water pollution by putrefaction, which has a negative impact on the water quality of many dam lakes, some of which are used as drinking water. In the thesis study, the use of nanocellulose fibers is obtained from a green alga species, Cladophora, which is abundant in Turkey and causes environmental pollution when not recycled, as viscosity regulates additives self-settling mortars has been studied. By using nanocellulose fibers in mixtures, it is aimed to provide rheological improvement in mortars while at the same time improving the mechanical properties of mortars due to the fibrous structure of Cladophora. Mini slump, mini V funnel, compressive, and bending tests were carried out on the prepared mortars. Viscosity and yield stress values of cement pastes were obtained by creating Bingham model with viscometer device. As a result, nanocellulose fibers used in various proportions improved the viscosity, yield stress, and flexural strength of the mortars.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEArKieSo_DF9eBVWcqbmuAsUssrDjGJc3DosFT5wE8_po
">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_vOCLb6jB5q1zs86wT43R3Lff-Xs1UuYWwhvbzsZphMA" target="_blank">
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1433
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
679809.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

216
checked on May 22, 2023

Download(s)

184
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.