Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1433
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKeskin, Ülkü Sultan-
dc.contributor.advisorKaya, Murat-
dc.contributor.authorTürk, Furkan-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:41:21Z-
dc.date.available2021-12-13T10:41:21Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEArKieSo_DF9eBVWcqbmuAsUssrDjGJc3DosFT5wE8_po-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_vOCLb6jB5q1zs86wT43R3Lff-Xs1UuYWwhvbzsZphMA" target="_blank">-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/1433-
dc.description.abstractCladophora (su yosunu), ülkemiz genelinde neredeyse tüm akarsu ve göl kenarlarında ve deniz kıyılarında aşırı çoğalarak tonlarca miktara ulaşmaktadır. Bu su yosunu toplanmadığı durumda kokuşma ile su kirliliğine neden olmakta ve bu da bazıları içme suyu olarak kullanılan çok sayıda baraj gölünün su kalitesi üzerine olumsuz etki oluşturmaktadır. Tez çalışmasında, özellikle Türkiye'de bol bulunan ve geri dönüşümü sağlanmadığında çevre kirliliğine sebep olan Cladophora cinsi yeşil algden elde edilen nanoselüloz liflerin kendiliğinden yerleşen harçlar içerisinde viskozite düzenleyici katkı olarak kullanılması üzerinde çalışılmıştır. Nanoselüloz liflerin karışımlarda kullanılmasıyla harçlarda reolojik iyileştirme sağlarken aynı zamanda Cladophora'nın sahip olduğu lifsi yapı sebebiyle harçların mekanik özelliklerinde gelişme sağlanması amaçlanmıştır. Hazırlanan harçlar üzerinde mini slump, mini V hunisi, basınç ve eğilme deneyleri yapılmıştır. Bununla birlikte, çimento pastalarının viskozite ve akma gerilmesi değerleri viskozimetre cihazı ile Bingham modeli oluşturularak elde edilmiştir. Sonuçta, çeşitli oranlarda kullanılan nanoselüloz lifler harçların viskozitesini, akma gerilmesini ve eğilme dayanımını geliştirmiştir.en_US
dc.description.abstractCladophora (algae) grows excessively in almost all rivers and lakesides and sea coasts in our country, reaching tons of amount. When these algae are not collected, it causes water pollution by putrefaction, which has a negative impact on the water quality of many dam lakes, some of which are used as drinking water. In the thesis study, the use of nanocellulose fibers is obtained from a green alga species, Cladophora, which is abundant in Turkey and causes environmental pollution when not recycled, as viscosity regulates additives self-settling mortars has been studied. By using nanocellulose fibers in mixtures, it is aimed to provide rheological improvement in mortars while at the same time improving the mechanical properties of mortars due to the fibrous structure of Cladophora. Mini slump, mini V funnel, compressive, and bending tests were carried out on the prepared mortars. Viscosity and yield stress values of cement pastes were obtained by creating Bingham model with viscometer device. As a result, nanocellulose fibers used in various proportions improved the viscosity, yield stress, and flexural strength of the mortars.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.subjectCivil Engineeringen_US
dc.titleCladophora'dan elde edilen nanoselüloz liflerin kendiliğinden yerleşen harçlarda viskozite düzenleyici katkı olarak kullanılabilirliğinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the usability of nanocellulose fibers obtained from Cladophora as a viscosity modifying agent in self-consolidating mortarsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage55en_US
dc.institutionauthorTürk, Furkan-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid679809en_US
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept02.02. Department of Civil Engineering-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
679809.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

192
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

136
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.