Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1049
Title: Piezoelektrik malzemelerin flash sinterleme ile üretimi ve karakterizasyonu
Other Titles: Production and characterization of piezoelectric materials by flash sintering
Authors: Şavklıyıldız, İlyas
Okur, Çiğdem
Keywords: Metalurji Mühendisliği
Metallurgical Engineering
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Düşük sıcaklıkta sinterlenen malzemeler, çalışma alanı açısından dikkat çeken bir konudur. Bundan dolayı yapılan çalışmada kullanılan malzemelerin sinterleme sıcaklıkları başta olmak üzere ek olarak çevre ve insan sağlığı da göz önüne alınarak yapıldı. Çalışma sırasında kullanılan iki tür malzeme vardır. Bunlardan bir tanesi kurşun zirkonat titanat (PZT) ikincisi ise potasyum sodyum niobattır (KNN). Toz formunda kullanılarak yapılan çalışmada, pelet şekline getirilen numuneler yeni bir sinterleme metodu olan flash sinterleme yöntemiyle üretimi gerçekleştirildi. Bu yöntem sayesinde kısa sürede üretilen numuneler ile enerji tasarrufu sağlandı. Ayrıyeten çalışma sonunda yüksek yoğunlukta malzemeler elde edildi. Kullanılan metotta numune üzerine uygulanan elektrik alan ve sıcaklığın etkisiyle atomların arasındaki boşlukların dolmasıyla sağlandı. Sonuç olarak yapılan çalışmada 1200 °C'de sinterlenen kurşun zirkonat titanat 502 °C 'ye geldiğinde flash sinterleme işlemi 100 - 150 saniye içerisinde gerçekleşmiştir. Aynı şekilde yaklaşık olarak 1100 °C'de sinterlenen potasyum sodyum niobat, 669°C'de birkaç dakika içinde sinterleme işlemi gerçekleşti. Elde edilen numunelerde yapılan elektriksel ölçümlerde makul veya daha iyi değerler elde edildi.
Low temperature sintered materials are a matter of caution because of the working area. Apart from that, when we went from the market to the market, the environment and human health were also communicated to transmit sintering temperatures. There are two types of materials used during work. One of them is lead zirconate titanate (PZT) and the second is potassium sodium niobate (KNN). It was carried out by flash sintering method, which is the sintering method in powder form. Thanks to this method, energy savings were achieved with short data generators. Also, high density material was obtained. For us, the method was achieved by filling the spaces of the atoms with the effect of electric field and temperature on the test. Finally, when lead zirconate titanate sintered at 1200 ° C reached 502 ° C, flash sintering process was confirmed for 100-150 seconds. Likewise, potassium sodium niobate, sintered at approximately 1100 ° C, was sintered at 669 ° C within a few minutes. When tested on hand, reasonable or better values were obtained in electrical measurements.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1OtXG2whfjtH17dM8SMbdnKKziP6ydOnanf2P15oKG3O
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1049
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
640889.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

358
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

258
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.