Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1049
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞavklıyıldız, İlyas-
dc.contributor.authorOkur, Çiğdem-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:34:37Z-
dc.date.available2021-12-13T10:34:37Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1OtXG2whfjtH17dM8SMbdnKKziP6ydOnanf2P15oKG3O-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/1049-
dc.description.abstractDüşük sıcaklıkta sinterlenen malzemeler, çalışma alanı açısından dikkat çeken bir konudur. Bundan dolayı yapılan çalışmada kullanılan malzemelerin sinterleme sıcaklıkları başta olmak üzere ek olarak çevre ve insan sağlığı da göz önüne alınarak yapıldı. Çalışma sırasında kullanılan iki tür malzeme vardır. Bunlardan bir tanesi kurşun zirkonat titanat (PZT) ikincisi ise potasyum sodyum niobattır (KNN). Toz formunda kullanılarak yapılan çalışmada, pelet şekline getirilen numuneler yeni bir sinterleme metodu olan flash sinterleme yöntemiyle üretimi gerçekleştirildi. Bu yöntem sayesinde kısa sürede üretilen numuneler ile enerji tasarrufu sağlandı. Ayrıyeten çalışma sonunda yüksek yoğunlukta malzemeler elde edildi. Kullanılan metotta numune üzerine uygulanan elektrik alan ve sıcaklığın etkisiyle atomların arasındaki boşlukların dolmasıyla sağlandı. Sonuç olarak yapılan çalışmada 1200 °C'de sinterlenen kurşun zirkonat titanat 502 °C 'ye geldiğinde flash sinterleme işlemi 100 - 150 saniye içerisinde gerçekleşmiştir. Aynı şekilde yaklaşık olarak 1100 °C'de sinterlenen potasyum sodyum niobat, 669°C'de birkaç dakika içinde sinterleme işlemi gerçekleşti. Elde edilen numunelerde yapılan elektriksel ölçümlerde makul veya daha iyi değerler elde edildi.en_US
dc.description.abstractLow temperature sintered materials are a matter of caution because of the working area. Apart from that, when we went from the market to the market, the environment and human health were also communicated to transmit sintering temperatures. There are two types of materials used during work. One of them is lead zirconate titanate (PZT) and the second is potassium sodium niobate (KNN). It was carried out by flash sintering method, which is the sintering method in powder form. Thanks to this method, energy savings were achieved with short data generators. Also, high density material was obtained. For us, the method was achieved by filling the spaces of the atoms with the effect of electric field and temperature on the test. Finally, when lead zirconate titanate sintered at 1200 ° C reached 502 ° C, flash sintering process was confirmed for 100-150 seconds. Likewise, potassium sodium niobate, sintered at approximately 1100 ° C, was sintered at 669 ° C within a few minutes. When tested on hand, reasonable or better values were obtained in electrical measurements.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMetalurji Mühendisliğien_US
dc.subjectMetallurgical Engineeringen_US
dc.titlePiezoelektrik malzemelerin flash sinterleme ile üretimi ve karakterizasyonuen_US
dc.title.alternativeProduction and characterization of piezoelectric materials by flash sinteringen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage59en_US
dc.institutionauthorOkur, Çiğdem-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid640889en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
640889.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

406
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

326
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.