Browsing by Author Paksoy, Turan

Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019ARALIK TİP-2 BULANIK KURAL TABANLI AHP YAKLAŞIMI İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİPaksoy, Turan; Öztürk, Müslüm
2022Bulanık ortamda akıllı ve sürdürülebilir kriterlerle tedarikçi seçim süreci için strateji geliştirmeDemiralay, Enes 
2019Enerji sürdürülebilirliği için yenilenebilir enerji kaynaklarının BWM yöntemi ile değerlendirilmesiBilgiç, Sezi
2019ForewordPaksoy, Turan
2022INTERVAL TYPE-2 FUZZY RULE-BASED BWM APPROACH FOR SUSTAINABLE SUPPLIER SELECTIONÖztürk, Müslüm; Torğul, Belkız ; Paksoy, Turan
2019İKİ AMAÇLI FARKLI MAKİNE SEÇENEKLİ KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU: BULANIK ÇÖZÜM TEKNİĞİ UYGULAMASIEngin, Batuhan Eren; Paksoy, Turan
2022Kapalı döngü tedarik zincirinde blok zincir teknolojisinin entegrasyonu ve çok seviyeli rekabetçi ağ tasarımı optimizasyonu: Yeni bir etkileşimli bulanık programlama yaklaşımıTorğul, Belkız 
2022Multi-level competitive closed loop supply chain network designTorgul, Belkız; Paksoy, Turan
2019A new model for lean and green closed-loop supply chain optimizationPaksoy, Turan; Çalık, A.; Kumpf, A.; Weber, G.W.
2019A new multi objective linear programming model for lean and green supplier selection with fuzzy TOPSISTorğul, Belkız ; Paksoy, Turan
2019PrefacePaksoy, Turan; Weber, G.-W.; Huber, S.
2019Risk management in lean & green supply chain: A novel fuzzy linguistic risk assessment approachPaksoy, Turan; Çalık, A.; Yıldızbaşı, A.; Huber, S.
2022Smart and sustainable supplier selection using interval type-2 fuzzy AHPTorğul, Belkız ; Paksoy, Turan
2022Spaceport Selection Using a Novel Hybrid Pythagorean Fuzzy AHP & TOPSIS Based Methodology: A Case Study of TurkeyPaksoy, Turan; Çopur, Engin Hasan; Demiralay, Enes 
2022Strategy development for supplier selection process with smart and sustainable criteria in fuzzy environmentDemiralay, Enes ; Paksoy, Turan
2021SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ İÇİN BWM YÖNTEMİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİKorkmaz, Ayla; Torğul, Belkız ; Paksoy, Turan
2019ŞEHİRLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ BİR BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİŞepit, Ahmet; Paksoy, Turan
2021Tarım-Gıda Tedarik Zincirinde Ağ Tasarımı ve Optimizasyonu: Bir Meyve Suyu İşletmesi ÖrneğiTorğul, Belkız ; Demiralay, Enes ; Paksoy, Turan
2020Tedarikçi seçimi için yeni bir aralık tip-2 hibrit bulanık kural tabanlı AHP sistemiÖztürk, Müslüm; Paksoy, Turan
2022TRAINING AIRCRAFT SELECTION FOR DEPARTMENT OF FLIGHT TRAINING IN FUZZY ENVIRONMENTTorğul, Belkız ; Demiralay, Enes ; Paksoy, Turan