Browsing by Author Erdirençelebi, Dilek

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Atık Yağ, Gres ve Lipid Maddeleri ile Uzun Zincirli Yağ Asitlerinin Anaerobik Prosesle Arıtılabilirliği Üzerine Derleme ÇalışmasıErdirençelebi, Dilek 
2019Birincil ve ikincil arıtma çamurlarının üst mezofilik sıcaklıkta ayrı anaerobik çürütme potansiyeli ve stabilize çamur kalitesinin araştırılmasıEbrahimi, Gool Mohammad
2022Biyolojik yöntemle endüstriyel atıksulardan biyopolimer depolama şartlarının belirlenmesiÖztunç, Büşranur
2020Çoklu besiyeri anaerobik çamur çürütmenin biyogaz eldesine etkisinin belirlenmesiSarıkaya, Fatmanur
2022Effect of Organic Loading Rate and Temperature on Dewaterability of Sewage Sludge at Anaerobic Mesophilic and Thermophilic digestionAysan, Hamza ; Erdirençelebi, Dilek 
2022Effect of Temperature and Organic Loading Rate on the Methane Yield in Anaerobic Digestion of Municipal Sewage SludgeAysan, Hamza ; Erdirençelebi, Dilek 
2022Enhanced sewage sludge treatment via parallel anaerobic digestion at the upper mesophilic levelErdirençelebi, Dilek ; Ebrahimi, Gool Mohammad
2020Feasibility and potential of separate anaerobic digestion of municipal sewage sludge fractionsErdirençelebi, Dilek ; Bayhan, Cansu
2022Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin İyileştirilmesine Yönelik Güncel Yaklaşım ve UygulamalarErdirençelebi, Dilek 
2023Mixing effect on bio-methanation, settleability and dewaterability in the anaerobic digestion of sewage sludge fractionsErdirençelebi, Dilek ; Yiğit, Recep
2020Operational Evaluation of Pilot-Scale Side-Line Treatment Based on Microbial Population and ActivityErdirençelebi, Dilek 
2022Optimization of anaerobic co-digestion of sewage sludge with fruit and vegetable wastes (FVW): Methane production potential, process performance and stabilized sludge qualitySarıkaya, Fatmanur; Erdirençelebi, Dilek 
2021PRELIMINARY INVESTIGATION OF ANAEROBIC CO-DIGESTION POTENTIAL OF PRIMARY AND SECONDARY SEWAGE SLUDGE FRACTIONS WITH FRUIT WASTEErdirençelebi, Dilek 
2021Yan Akım Azot Arıtımında İki Kademelı Kısa-Yol Azot Giderimi Optimizasyon Çalışması: Pilot Ölçekli Proses PerformansıErdirençelebi, Dilek 
2019Yüksek azot içerikli atıksuların arıtımında yavaş ayrışan organik maddenin farklı sıcaklıklarda nitritasyon kinetiğine etkisinin belirlenmesiSağkan, Beyza