Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4807
Title: Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin İyileştirilmesine Yönelik Güncel Yaklaşım ve Uygulamalar
Authors: Erdirençelebi, Dilek
Fakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Keywords: Atıksu arıtma
Wastewater treatment
aktif çamur
Activated sludge
Anaerobik
Anaerobic
Optimizasyon
Optimization
İşletim
Operation
Issue Date: 2022
Publisher: İstanbul Teknik Üniversitesi
Abstract: Kentsel atıksu arıtma tesislerinin (AAT) hizmet ettiği nüfus arttıkça işletim maliyetlerinde ve çıkış suyu kalitesinde iyileştirmelerin gerekliliği, araştırmacıları optimizasyon çalışmalarına yöneltmiştir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik birçok işlem ve prosesin yer aldığı AAT’de verimliliğin artırılmasının yanı sıra alıcı ortam kalitesinin korunması veya geri kazanım için birçok kirletici türünün etkin şekilde dönüşümü ve su ortamından uzaklaştırılması dikkate alınmaktadır. Bu süreçler yüksek maliyet gerektirmektedir ve sürdürülebilir atıksu yönetimi için su ve faydalı madde kazanımı optimize edilirken enerji ve kimyasal sarfiyatının azaltılmasını sağlayacak yöntemler geliştirilmektedir. Bu çalışmada kentsel AAT’lerde arıtım verimini, artırma ve maliyetleri azaltma yönünde ana hat biyolojik arıtım, yan akım biyolojik azot arıtımı ve çamur hattı işletimi üzerinde araştırılan ve uygulanan yöntemler derlenmiştir. Uygulanabilirlik açısından en gerçekçi verilerin sunulması amaçlanmış ve bu kapsamda ağırlıklı olarak pilot ve gerçek ölçekli uygulamalar incelenmiştir.
As the population serviced by wastewater treatment plants (WWTPs) has increased, the necessity of improvements in operating costs and effluent quality has led researchers to optimization studies. In WWTPs which includes many physical, chemical, and biological processes and processes, efficiency is increased, as well as effective conversion and removal of many types of pollutants are taken into account to maintain or restore the quality of the receiving water bodies. These processes require high costs and methods are being developed to ensure that energy and chemical consumption are reduced while optimizing the recovery of water and useful substances for sustainable wastewater management. In this study, the methods investigated and applied on main line biological treatment, side stream biological nitrogen treatment and sludge line operation in order to increase treatment efficiency and reduce costs in municipal WWTPs have been compiled. It is aimed to present the most realistic data in terms of applicability, and in this context, mainly pilot and real-scale applications have been reviewed.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4807
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

2
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.