Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/795
Title: Arama motoru mimarisi ve uygulaması
Other Titles: Search engine architecture and application
Authors: Karlık, Mehmet
Advisors: Uymaz, Sait Ali
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Algoritmalar
Algorithms
Arama motorları
Search engines
Web
Web
İndeksleme
Indexing
İnternet
Internet
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Arama motorları internet üzerindeki büyük boyuttaki veri ile insanlar arasında köprü kuran ve insanların istedikleri bilgiye ulaşmasını sağlayan bir teknolojidir. Diğer bir deyişle arama motorları web üzerindeki internet sitelerini bot aracılığı ile kaydedip, ardından bu sayfaları indeksleyip, insanlar tarafından gönderilen sorgulara göre anlamlı veri elde edip, insanlara istedikleri bilgiyi içeren web sayfalarını gösteren bir sistemdir. Kullanıcılar çoğunlukla arama motorlarının çalışma mekanizmalarını bilmezler. Bu tez'de ilk olarak arama motorlarının kullandıkları bot yazılımı olan Crawler programlarının çalışma mimarisi anlatılarak ve paralel çalışan bir Web Crawler uygulaması yapılarak detaylı bir anlatım yapılmıştır. Ardından arama motorlarının indeksleme mimarisi anlatılmış ve paralel şekilde çalışan bir indeksleme uygulaması geliştirilmiştir. Ardından arama motorlarının indeksleme alt yapısında nasıl arama yapıldığına değinilmiş ve web arayüzüne sahip bir arama uygulaması geliştirilmiştir.
Search engines are a technology that provides the information that people who want to create a bridge between people and data on the internet. In other words, it is a system where search engines save web sites on the web through bots, then index these pages and get meaningful data according to the queries sent by people and show the web pages containing the information they want. Users often do not know the working mechanisms of search engines. In this thesis, firstly the working architecture of the Crawler programs, which are the bot software used by the search engines, is explained and a detailed description is made by a parallel Web Crawler application. Then the indexing architecture of the search engines is described and a parallel indexing application is developed. Later, a search application was developed that describes how search engines have been searched in the indexing infrastructure and has a web interface.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYgDcjsjaZYHFYhcANBxZFmOmXihmasfwcaar3Crz5UrB
https://hdl.handle.net/20.500.13091/795
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
531394.pdf3.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

350
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

150
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.