Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/795
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUymaz, Sait Ali-
dc.contributor.authorKarlık, Mehmet-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:30:00Z-
dc.date.available2021-12-13T10:30:00Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYgDcjsjaZYHFYhcANBxZFmOmXihmasfwcaar3Crz5UrB-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/795-
dc.description.abstractArama motorları internet üzerindeki büyük boyuttaki veri ile insanlar arasında köprü kuran ve insanların istedikleri bilgiye ulaşmasını sağlayan bir teknolojidir. Diğer bir deyişle arama motorları web üzerindeki internet sitelerini bot aracılığı ile kaydedip, ardından bu sayfaları indeksleyip, insanlar tarafından gönderilen sorgulara göre anlamlı veri elde edip, insanlara istedikleri bilgiyi içeren web sayfalarını gösteren bir sistemdir. Kullanıcılar çoğunlukla arama motorlarının çalışma mekanizmalarını bilmezler. Bu tez'de ilk olarak arama motorlarının kullandıkları bot yazılımı olan Crawler programlarının çalışma mimarisi anlatılarak ve paralel çalışan bir Web Crawler uygulaması yapılarak detaylı bir anlatım yapılmıştır. Ardından arama motorlarının indeksleme mimarisi anlatılmış ve paralel şekilde çalışan bir indeksleme uygulaması geliştirilmiştir. Ardından arama motorlarının indeksleme alt yapısında nasıl arama yapıldığına değinilmiş ve web arayüzüne sahip bir arama uygulaması geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractSearch engines are a technology that provides the information that people who want to create a bridge between people and data on the internet. In other words, it is a system where search engines save web sites on the web through bots, then index these pages and get meaningful data according to the queries sent by people and show the web pages containing the information they want. Users often do not know the working mechanisms of search engines. In this thesis, firstly the working architecture of the Crawler programs, which are the bot software used by the search engines, is explained and a detailed description is made by a parallel Web Crawler application. Then the indexing architecture of the search engines is described and a parallel indexing application is developed. Later, a search application was developed that describes how search engines have been searched in the indexing infrastructure and has a web interface.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolen_US
dc.subjectComputer Engineering and Computer Science and Controlen_US
dc.subjectAlgoritmalaren_US
dc.subjectAlgorithmsen_US
dc.subjectArama motorlarıen_US
dc.subjectSearch enginesen_US
dc.subjectWeben_US
dc.subjectWeben_US
dc.subjectİndekslemeen_US
dc.subjectIndexingen_US
dc.subjectİnterneten_US
dc.subjectInterneten_US
dc.titleArama motoru mimarisi ve uygulamasıen_US
dc.title.alternativeSearch engine architecture and applicationen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage148en_US
dc.institutionauthorKarlık, Mehmet-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid531394en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
531394.pdf3.91 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

170
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

356
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.