Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4567
Title: Portland klinkeri ile üretilen kalkerli çimentonun, ayni dayanim sinifina ait sülfat dayanimi yüksek puzolanli, katkisiz ve sr5 çimentolarinin yerine kullanilabilirliginin arastirilmasi
Other Titles: Investigation of the usage of portland limestone cement instead of high sulfate resistance cements in same strength class which are pozzolanic, additive-free and sr5
Authors: Keskin, Ülkü Sultan
Yiğit, Ahmet
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Beton veya betonarme yapılar doğrudan veya dolaylı olarak agresif ortamlara maruz kalmaktadır. Bu agresif ortamların başında sülfat tuzları gelir. Sülfat tuzları ayrıca yeraltı sularında ve bazen de toprakta bulunur. Ayrıca, deniz suyu ile temas eden beton yapılar, asit yağmurları, endüstriyel atıklar da sülfata maruz kalan diğer yapılar sayılabilir. Sürdürülebilirlik açısından betonarme yapıları, beton yapıları tahrip eden hatta çökmelerine neden olan sülfata karşı korumak zorunludur. Bu çalışmada, aynı dayanım sınıfına ait portland klinkeri ile üretilen kalkerli çimentonun, puzolanlı, kompoze, katkısız ve SR5 çimentoların yerine kullanılabilirliğinin araştırması yapılmıştır. Bu çalışmada, magnezyum sülfat çözeltisinin beton basınç dayanımına etkisi araştırılmıştır. Harcın olgunlaştırma suyuna ağırlıkça %3 magnezyum sülfat çözeltisi eklenerek kürlenmiştir. Magnezyum sülfat çözeltisine 28. günde maruz bırakılan numunelerin basınç dayanımları kontrol numuneleri ile 1 yıl boyunca karşılaştırılmıştır. Sülfat direncine en yüksek etkiyi sırasıyla C3A içeriği yüksek olan çimentoların, sonrasında geçirimliliği düşük olan çimentoların ve en son olarak puzolanik katkı içeren çimentoların gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak ince öğütülmüş ve aynı dayanım sınıfına getirilmiş CEM II A/K çimentonun sülfat dayanımı için tercih edilebilecek bir çimento tipi olduğunu gözlemlenmiştir.
Concrete or reinforced concrete structures are directly or indirectly exposed to aggressive environments. At the beginning of these aggressive environments are sulfate salts. Sulfate salts are also found in groundwater and sometimes in soil. In addition, concrete structures in contact with sea water, acid rain, industrial wastes and other structures exposed to sulfate can be counted. In terms of sustainability, it is imperative to protect reinforced concrete structures against sulphate, which destroys concrete structures and even causes them to collapse. In this study, the usability of limestone cement produced with Portland clinker belonging to the same strength class, instead of pozzolanic, composite, additive-free and SR5 cements was investigated. In addition to this in this study, the effect of magnesium sulfate solution on concrete compressive strength was investigated. It was cured by adding 3% by weight magnesium sulfate solution to the curing water of the mortar. The compressive strengths of the samples exposed to the magnesium sulfate solution on the 28th day were compared with the control samples for 1 year. It was determined that cements with high C3A content, followed by cements with low permeability, and finally cements containing pozzolanic additives showed the highest effect on sulfate resistance. As a result, it has been observed that CEM II A/K cement, which is finely ground and brought to the same strength class, is a cement type that can be preferred for sulfate resistance.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=G_oJ1rKE4SgJUkomyAKpR91xaUbDIX4GWkv3dwfGdQAUGEFcNXj5rQiRf1vUF6Az
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4567
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
799108.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

8
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.