Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4559
Title: Endüstriyel mutfak ekipmanlarinin merkezi kontrolü için IoT ile veri toplanmasi ve linux tabanli HMI tasarimi
Other Titles: Data collection and linux based HMI design with IoT for centralized control of industrial kitchen equipments
Authors: Bilici, Ahmet Yasin
Advisors: Seyfi, Levent
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüz endüstriyel mutfak teknolojisi öylesine ilerlemiş ve önem kazanmıştır ki; neredeyse endüstriyel mutfak ürünlerinin %80'inde elektronik kontrol panelleri ve haberleşme sistemleri kullanılmaktadır. Son zamanlarda bazı endüstriyel mutfak ürünlerinin HMI denilen kullanıcı kumanda panelleri, telefon veya tabletleri aratmamaktadır. Reçete sistemleri, akıllı pişirme algoritmaları, akıllı yıkama algoritmaları, çapraz bulaşmalar, kalori hesaplamaları, etkili soğutma sistemleri vb. daha birçok özellik, başta aşçıların işini kolaylaştırmakla birlikte yiyecek kalitesini de üst düzeye çıkarmaktadır. Endüstriyel mutfak makinelerinde kullanılan sıcaklık, nem, kapı, termik vb. sensörlerden alınan bilgi, arıza ve hatalar kontrol kartlarına gelerek işlenir. Gerekli giriş çıkışlar kullanılarak motor, fan, rezistans, buhar jeneratörü, klape, lamba, ısıtıcı ve valfler gibi donanımlar kontrol edilmektedir. Bu tez çalışmasında Endüstriyel Mutfak Makinalarından Modbus haberleşme ile alınan bilgilerin işlenerek Linux tabanlı HMI(Human Machine Interface)'lerde oluşturulan GUI(Graphical User Interface) üzerinden gösterilmesi ve tüm verilerin buluta aktarılarak çift yönlü veri akışı sağlanması ile IoT(Internet of Things) uygulaması çalışılmıştır. Bir web yazılımı ile tek merkezden büyük endüstriyel mutfakların uzaktan kontrolü, otomasyonu, toplanan veriler sayesinde satın alma, bakım onarım planları, hijyen kontrolü ve önceden alınan tedbirlerin artırılması hedeflenmiştir.
Today's industrial kitchen technology has advanced so much and gained importance that, Electronic control panels and communication systems are used in almost 80% of industrial kitchen products. Recently, the user control panels of some industrial kitchen products, called HMIs, seem to be phones or tablets. Recipe systems, smart cooking algorithms, smart washing algorithms, cross contamination, calorie calculations, effective cooling systems, etc. many more features not only make the work of the cooks easier, but also increase the quality of the food. Information, malfunctions and errors obtained from sensors such as temperature, humidity, door, thermal etc. used in industrial kitchen machines are processed by coming to the control cards. Equipment such as motor, fan, resistance, steam generator, damper, lamp, heater and valves are controlled by using the necessary inputs and outputs. In this thesis, the information received from Industrial Kitchen Machines by Modbus communication is processed and displayed via GUI (Graphical User Interface) created on Linux-based HMI (Human Machine Interface) and all data is transferred to the cloud, providing bidirectional data flow control and IoT (Internet of Things) application has been studied. With a web software, it is aimed to remote control and automation of large industrial kitchens from a single center, to increase purchasing, maintenance and repair plans, hygiene control and it is aimed to increase the measures taken previously.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=j_Fjwp4JS4mk97Puqti8rl6cNG4drAbXK0TtUlzw_7J-gbNb4bSLwoy4odrUb4MR
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4559
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
802794.pdf3.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

214
checked on May 13, 2024

Download(s)

192
checked on May 13, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.