Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4532
Title: Betonarme kolonlarin eksenel yük ve burulma etkisi altindaki davranisinin deneysel olarak incelenmesi
Other Titles: Experimental investigation of the behavior of reinforced concrete columns under axial load and torsion
Authors: Kamanlı, Mehmet
Solak, Abdulkadir
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Geçmişte, dünyanın birçok yerinde ve özellikle ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra yapılan saha incelemelerinde, hasar gören veya yıkılan düzensiz yapılarda burulma hasarları gözlemlenmiştir. Bu hasarların özellikle kolonlarda meydana geldiği de bilinmektedir. Deprem durumunda binalara etkiyen tersinir-tekrarlanır yüklemenin, bina içerisindeki bazı kolonların eksenel yük seviyesinin mevcut durumdan daha yüksek seviyelere ulaştığı bilinmektedir. Bu çalışma ile yapılardaki kolonların farklı seviyelerdeki eksenel yük ve burulma etkisindeki davranışı incelenmesi amaçlanmaktadır. Literatürde yapılan çalışmalarda betonarme yapılarda mevcut düzensizlikler nedeniyle kolonlarda oluşabilecek burulma etkileri üzerinde yeterince durulmamıştır. Bu nedenle betonarme yapılarda burulma etkisi altındaki kolonların betonarme davranışı incelenmelidir. Bu amaçla yapılan tez çalışmasında, farklı seviyelerde eksenel yük etkisindeki 7 adet kolon üretilmiştir. Üretilen kolonlar üzerinde tersinir-tekrarlanır burulma yüklemesi oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında burulma etkisinin kolona verilmesi amacıyla deney düzeneği tasarımı yapılmıştır. Test edilen deney numunelerinin burulma ve eksenel yük etkisindeki davranışlarının belirlenmesi için her bir deney numunesine ait deney sonuçları ve deneylerden elde edilen davranış özellikleri, her numunede tespit edilmiştir. Eksenel yük ve burulma etkisindeki kolonların, eksenel yük seviyesinin yanı sıra, burulma etkisindeki kolon davranışı, burulmanın oluşumu ve kolon üzerindeki etkileri, burulma etkisindeki kolonda meydana gelen hasar durumları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmalar ve elde edilen veriler ışığında yorumlanmıştır.
In the past, torsional damages have been observed in damaged or collapsed irregular structures in field investigations after devastating earthquakes in many parts of the world and especially in our country. It is also known that these damages occur especially in the columns. It is known that the axial load level of some columns in the building reaches higher levels than the current situation with the forward and backward oscillations affecting the buildings in case of earthquakes. In this study, it is aimed to examine the behavior of columns in structures under the effect of axial load and torsion at different levels. In the studies in the literature, the torsion effects that may occur in the columns due to the irregularities in the reinforced concrete structures have not been sufficiently emphasized. For this reason, the reinforced concrete behavior of columns under the effect of torsion in reinforced concrete structures should be examined. For this purpose, in the thesis study, 7 columns under the effect of axial load at different levels were produced. Cyclic torsional loading was created on the produced columns. In the scope of the study, an experimental setup was designed in order to give the torsional effect to the column. In order to determine the behavior of the tested test specimens under the effect of torsion and axial load, the test results of each test specimen and the behavioral characteristics obtained from the tests were determined in each specimen. In addition to the axial load level of the columns under the axial load and torsion effect, the behavior of the column under the effect of torsion, the formation of torsion and its effects on the column, damage to the column under the effect of torsion were investigated. The results obtained were interpreted in the light of the studies in the literature and the data obtained.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kIrIdtdJ31bRgjb6fHvMUSmPYTKxWNzBUSHqUY0-PbbLMfkocvyiF-Qw049LKMsj
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4532
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
776517.pdf23.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

24
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.