Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3866
Title: Kenevir bitkisi atıklarının ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the usability of hemp plant waste as thermal insulation material
Authors: Kaynak, Bekir
Advisors: Akın, Arife
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Isı yalıtımı
Heat insulation
Kenevir
Hemp
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Dünyanın büyük bir kısmını yapılar oluşturmaktadır. Yapılar nedeniyle ortaya çıkan enerji tüketimi, dünyada var olan enerji ihtiyacı toplamının %40' ını içine almaktadır. Yapı ile ilgili bütün birimler dikkate alındığında bu oran %70' lere çıkmaktadır. Böylesine yüksek enerji tüketim oranları sonucunda, sağlık ve çevre ile ilgili sorunlar artmış ve bunların sonucunda çözüm yollarının araştırılması ihtiyaç olmuştur. Araştırmalar sonucunda sürdürülebilir gelişme çözüm yolu olarak ortaya çıkmıştır. Yapılar için alternatif yapı malzemeleri araştırılmış ve doğal yapı malzemelerinin sürdürülebilirlik için önemli olduğu belirlenmiştir. Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği açısından yapı malzemelerinden ısı yalıtım malzemelerinin önemi ise oldukça fazladır. Bu çalışmada ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilecek kenevirden üretilen ısı yalıtım malzemesinin özellikleri ve kullanılabilirliği ile birlikte sürdürülebilirlik kavramı incelenmiştir. Çalışmada ısı yalıtım malzemeleri ile ilgili kısa bilgiler verilerek organik yalıtım malzemelerinden özellikle kenevir bitkisi atıklarının yalıtım malzemesi olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Ayrıca sürdürülebilirlik kavramına dikkat çekilmiş ve sürdürülebilirlik ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar da incelenerek kenevirin ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilirliği açıklanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda doğal yalıtım malzemelerinden kenevirin ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılması için gerekli mekanik ve fiziksel özelliklere yakın sonuçlar verdiği ve tam anlamıyla ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilmesi için geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.
Most of the world is made up of buildings. The energy consumption resulting from the buildings includes 40% of the total energy need in the world. When all units related to the building are taken into account, this rate rises to 70%. As a result of such high energy consumption rates, health and environmental problems have increased and as a result, it has become necessary to search for solutions. As a result of research, sustainable development has emerged as a solution. Alternative building materials for buildings have been researched and it has been determined that natural building materials are important for sustainability. In terms of sustainability and energy efficiency, the importance of thermal insulation materials from building materials is quite high. In this study, the properties and usability of the heat insulation material produced from hemp, which can be used as a thermal insulation material, as well as the concept of sustainability were examined. In the study, by giving brief information about thermal insulation materials, the usability of organic insulation materials, especially hemp plant wastes, as insulation material was investigated. In addition, attention was drawn to the concept of sustainability and explanations about sustainability were included. The studies on the subject were also examined and the usability of hemp as a thermal insulation material was explained. As a result of the examinations, it has been revealed that hemp, one of the natural insulation materials, gives results close to the mechanical and physical properties required for use as a thermal insulation material and that it needs to be developed in order to be used as a thermal insulation material.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCDLBvKT0QKfZPHn_O_T8goOV8T1Nu_-k6XJIx4kFhE42
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3866
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
747595.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

1,794
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

516
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.