Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3845
Title: Yüksek kazançlı mikroşerit anten tasarımında farklı üretim tekniklerinin uygulanması
Other Titles: Application of different manufacturing techniques in high gain microstrip antenna design
Authors: Uzer, Dilek
Çınar, Ayşe Özge
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Mikroşerit antenler
Microstrip antennas
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Mikroşerit yama antenler; sahip oldukları geometri, hafiflik, üretim maliyetinin daha düşük olması, daha kolay uygulanabilirliği nedenleriyle, en popüler anten tiplerindendir. Mikroşerit yama antenleri, anten yapıları içinde önemli bir gelişme ve yenilik sağlamıştır. Mikroşerit yama antenler düşük bir profil ve ağırlığa sahiptir. Küçük olmaları ve devre elemanlarıyla aynı dielektrik katmanı paylaşabilmelerinden dolayı kolayca entegre devre yapılara uyum sağlayabilir ve taşınabilir cihazların boyutlarını büyütmezler. Fakat rezonans frekansı, bant genişliği, geri dönüş kaybı, kazanç ve verim gibi elektriksel parametreleri güncel haberleşme uygulamaları için yetersiz kalabilmektedir. Bu parametrelerin içinde anten kazancı, antenin her yöne eşit olarak yayılan izotropik bir antenle karşılaştırıldığında, ilettiği gücü vermektedir. Örneğin yüksek menzil gerektiren uygulamalarda haberleşme elemanı olarak daima yüksek kazançlı bir antene ihtiyaç vardır bu yüzden kazancın yüksek olması oldukça önem arz etmektedir. Uygun fiziksel koşul ve yapılarda istenilen anten performansını elde edebilmek için günümüzde farklı tasarımlar üzerinde çalışmalar yapılmakta ve performansı yüksek bir anten için optimizasyon teknikleri kullanılmaktadır. Anten kazancını arttırmak için literatürde pek çok yöntem yer almaktadır. Bunlar; alt taban üzerine dielektrik üsttaş eklenmesi, yama altında hava boşluğu kullanılması, yüksek kalite ve maliyetli dielektrik malzemelerin kullanılması, yama üzerine yarıklar açılması gibi yöntemlerdir. Bu tezde kazanç arttırma yöntemi olarak birden fazla antenin geometrik olarak yerleştirilmesiyle oluşturulan dizi anten tasarımı, modifiye edilmiş toprak düzlemi, yama üzerine dielektrik üsttaş eklenmesi ve yama üzerine yarık açılması gibi farklı teknikler kullanılmıştır. Antenlerde kullanılan üretim tekniği antenin verimliliği için oldukça önemli bir etkendir. Birden fazla anten üretim tekniği vardır ve teknolojinin ilerlemesiyle bunlara yenileri de eklenmektedir. Aynı fiziksel yapıya sahip bir anten için bile bu teknikler değiştikçe anten verileri değişebilmektedir. Bu sebeplerden dolayı bu tezde aynı antenin birden fazla teknik kullanılarak üretimi yapılmıştır. Bu teknikler; ütü ile baskı devre yöntemi, yapışkan PVC folyo ile kaplama yöntemi, yapışkan PVC folyo ile maskeleme yöntemi, PCB cihazı kullanılarak anten üretimi yöntemi ve bakır bant ile kaplama yöntemi olmuştur. Sonrasında üretilen antenler ölçülüp sonuçlar değerlendirilerek farklı tekniklerin etkileri incelenmiştir.
Microstrip patch antennas are one of the most popular antenna types due to their geometry, lightness, lower manufacturing cost and easier applicability. Microstrip patch antennas have provided a significant improvement and innovation within antenna structures. Microstrip patch antennas have a low profile and weight. Since they are small and can share the same dielectric layer with the circuit elements, they can easily adapt to integrated circuit structures and do not increase the size of portable devices. However, electrical parameters such as resonance frequency, bandwidth, return loss, gain and efficiency may be insufficient for current communication applications. The antenna gain from these parameters, gives the power transmitted by the antenna compared to an isotropic antenna that spreads evenly in all directions. For example, in applications requiring high range, a high-gain antenna is always needed as a communication element, so it is very important to have a high gain. In order to achieve the desired antenna performance in suitable physical conditions and structures, studies are carried out on different designs and optimization techniques are used for an antenna with high performance. There are many methods in the literature to increase antenna gain. These; methods such as adding dielectric superstrate on the substrate, using an air gap under the patch, using high quality and costly dielectric materials, opening slots on the patch. In this thesis, different techniques such as array antenna design created by geometrically placing more than one antenna, modified ground plane, adding dielectric superstrate on the patch and slot on the patch are used as gain enhancement method. The manufacture technique used in antennas is a very important factor for the efficiency of the antenna. There are more than one antenna manufacturing technique and new ones are added to them as technology progresses. Even for an antenna with the same physical structure, antenna data may change as these techniques change. For these reasons, in this thesis, the same antenna is manufacture using more than one technique. These techniques are printing circuit method with iron, coating method with adhesive PVC foil, masking method with adhesive PVC foil, antenna manufacturing method using PCB device and coating method with copper tape. Afterwards, the manufactured antennas are measured and the results are evaluated, and the effects of different techniques are examined.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCDMtd6xw9WYUlpPfY0bn8aBV2OAv8GmgSa3_xzPcvCfr
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3845
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
743267.pdf4.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

228
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

126
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.