Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3598
Title: Farklı yüzey işlemleri uygulanmış 1.2344 iş takım çeliklerinin korozyon ve aşınma davranışlarının incelenmesi
Other Titles: Investigation of corrosion and wear behavior of 1.2344 hot work tool steels with various surface treatments
Authors: Yıldırım, Mehmet
Nurbaş, Fatma
Keywords: Metalurji Mühendisliği
Metallurgical Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Mekanik aşınma ve korozyon, kullanılan kalıp parçalarında genelde ölçü değişmesi istenmeyen parçalarda ölçü farkı meydana getirir. Aşınma malzemenin kırılmasına, şekil değiştirmesine sebep olur. Aşınma ve korozyon sebebiyle makine parçalarında meydana gelen hasar, ekonomik olarak zarar göstermektedir. Aşınma ve korozyonu engellemek için sadece malzeme seçimi yapmak asla yeterli bir çözüm değildir. Çözümü ise günümüzde kullanılan modern yüzey işlem metotlarını kullanarak iyileştirmektedir. Bu çalışmada sıcak dövme kalıplarından genellikle kullanılan DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin ömürlerinin incelenip karşılaştırılması için iki ana konuya odaklanılmıştır: (i) DIN 1.2344 çeliğine gaz ve iyon nitrasyon işlemi yaparak mikroyapı, sertlik ve aşınmasının incelenmesi ve (ii) akımsız nikel-bor kaplama yaparak sıcak iş takım çeliğinin mikroyapısı, sertliği ve aşınma direncine etkisinin incelenmesi, bu iki prosesin dövme kalıplarındaki ömürlerin arttırılmasına yönelik çalışma yapılmıştır.
Mechanical wear and corrosion cause a size difference in the mold parts used, which are generally not required to change in size. Abrasion causes the material to break and deform. Damage to machine parts due to wear and corrosion causes economic damage. Material selection alone is never an adequate solution to prevent wear and corrosion. The solution is improved by using modern surface treatment methods used today. In this study, two main topics are focused on in order to examine and compare the life of DIN 1.2344 hot work tool steel, which is generally used from hot forging dies: (i) examination of microstructure, hardness and wear of DIN 1.2344 steel by gas and ion nitration treatment and (ii) hot work by electroless nickel-boron plating. Investigation of the effect of tool steel on the microstructure, hardness and wear resistance of the tool steel, and the study was carried out to increase the life of these two processes in forging dies.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCNCk8xdGGge2Ub__JoiYFjJPlVh_N3z_p31SZKDmdcpk
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3598
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
746262.pdf3.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

96
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.