Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3582
Title: Görüntü işleme teknikleri ile diş renk skalasının belirlenmesi
Other Titles: Determination of tooth color schedule by image processing techniques
Authors: Pehlivan, Furkan
Advisors: Barstuğan, Mücahid
Akman, Serhan
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Derin öğrenme
Deep learning
Görüntü işleme
Image processing
Renk analizi
Color analysis
Renk sistemleri
Color systems
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Diş hekimliğinde önemli bir yere sahip olan diş renginin belirlenmesi ve komşu dişlere renk bakımından uygunluğu hatasız veya yüksek doğruluk oranına sahip olması gerekmektedir. Çünkü dişler insanların en çok dikkatini çeken alanlardan birisidir. Renk belirlenirken kullanılan yöntemler, çevresel etkiler, göz yorgunluğu ve birçok etkenden dolayı göz ile yapılan renk belirleme işlemi yapay diş ile doğal diş arasında renk farklılığına neden olmakta ve komsu dişler arasında uyumsuzluk yaratmaktadır. Bu tür durumlar için birçok elektronik alet geliştirilmiş ve hataların azaltılması amaçlanmıştır. Bu elektronik aletlerin maliyeti, boyutları ve kullanım alanları ve doğruluğuna göre birçok modeli vardır. Bu tezde sabit ve kaliteli ışık kaynağı kullanarak kamera vasıtasıyla elde edilmiş görüntülerin bilgisayar ortamında bazı görüntü işleme algoritmalarından geçirilerek VITA Toothguide 3D-MASTER diş renk skalasına göre yüksek doğrulukta sonuç üretmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu maksatla birden fazla fotoğraf elde edilmiş ve elde edilen görüntülerde oluşan çevresel faktörler en aza indirilmiş ve ağız içerisinde bulunan dişlerin renk haritalaması yapılmıştır. Skalada alınan veriler ile elde edilen görüntülerin renk ortalamaları karşılaştırılarak sonuç üretilmiştir.
It is necessary to determine the color of the teeth, which has an important place in dentistry, and its compatibility with neighboring teeth in terms of color should be error-free or have a high accuracy rate. Because teeth are one of the areas that attract the most attention of people. Due to the methods used in determining the color, environmental effects, eye fatigue and many factors, the color determination process with the eye causes a color difference between the artificial tooth and the natural tooth and creates incompatibility between the neighboring teeth. Many electronic devices have been developed for such situations and it is aimed to reduce errors. There are many models of these electronic devices according to their cost, size and usage areas and accuracy. In this thesis, it has been tried to produce high accuracy results according to the VITA Toothguide 3D-MASTER tooth color scale by passing the images obtained by the camera using a fixed and high quality light source through some image processing algorithms in the computer environment. For this purpose, more than one photograph was obtained and environmental factors in the obtained images were minimized and color mapping of the teeth in the mouth was made. The result was produced by comparing the color averages of the images obtained with the data taken in the scale.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCJ0weunokAyTi3yMLZQeaAiSNgb7w9dWzP-Hb0Qzta_G
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3582
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
743196.pdf2.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

186
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

74
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.