Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3582
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBarstuğan, Mücahid-
dc.contributor.advisorAkman, Serhan-
dc.contributor.authorPehlivan, Furkan-
dc.date.accessioned2023-02-22T18:13:17Z-
dc.date.available2023-02-22T18:13:17Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCJ0weunokAyTi3yMLZQeaAiSNgb7w9dWzP-Hb0Qzta_G-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/3582-
dc.description.abstractDiş hekimliğinde önemli bir yere sahip olan diş renginin belirlenmesi ve komşu dişlere renk bakımından uygunluğu hatasız veya yüksek doğruluk oranına sahip olması gerekmektedir. Çünkü dişler insanların en çok dikkatini çeken alanlardan birisidir. Renk belirlenirken kullanılan yöntemler, çevresel etkiler, göz yorgunluğu ve birçok etkenden dolayı göz ile yapılan renk belirleme işlemi yapay diş ile doğal diş arasında renk farklılığına neden olmakta ve komsu dişler arasında uyumsuzluk yaratmaktadır. Bu tür durumlar için birçok elektronik alet geliştirilmiş ve hataların azaltılması amaçlanmıştır. Bu elektronik aletlerin maliyeti, boyutları ve kullanım alanları ve doğruluğuna göre birçok modeli vardır. Bu tezde sabit ve kaliteli ışık kaynağı kullanarak kamera vasıtasıyla elde edilmiş görüntülerin bilgisayar ortamında bazı görüntü işleme algoritmalarından geçirilerek VITA Toothguide 3D-MASTER diş renk skalasına göre yüksek doğrulukta sonuç üretmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu maksatla birden fazla fotoğraf elde edilmiş ve elde edilen görüntülerde oluşan çevresel faktörler en aza indirilmiş ve ağız içerisinde bulunan dişlerin renk haritalaması yapılmıştır. Skalada alınan veriler ile elde edilen görüntülerin renk ortalamaları karşılaştırılarak sonuç üretilmiştir.en_US
dc.description.abstractIt is necessary to determine the color of the teeth, which has an important place in dentistry, and its compatibility with neighboring teeth in terms of color should be error-free or have a high accuracy rate. Because teeth are one of the areas that attract the most attention of people. Due to the methods used in determining the color, environmental effects, eye fatigue and many factors, the color determination process with the eye causes a color difference between the artificial tooth and the natural tooth and creates incompatibility between the neighboring teeth. Many electronic devices have been developed for such situations and it is aimed to reduce errors. There are many models of these electronic devices according to their cost, size and usage areas and accuracy. In this thesis, it has been tried to produce high accuracy results according to the VITA Toothguide 3D-MASTER tooth color scale by passing the images obtained by the camera using a fixed and high quality light source through some image processing algorithms in the computer environment. For this purpose, more than one photograph was obtained and environmental factors in the obtained images were minimized and color mapping of the teeth in the mouth was made. The result was produced by comparing the color averages of the images obtained with the data taken in the scale.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElektrik ve Elektronik Mühendisliğien_US
dc.subjectElectrical and Electronics Engineeringen_US
dc.subjectDerin öğrenmeen_US
dc.subjectDeep learningen_US
dc.subjectGörüntü işlemeen_US
dc.subjectImage processingen_US
dc.subjectRenk analizien_US
dc.subjectColor analysisen_US
dc.subjectRenk sistemlerien_US
dc.subjectColor systemsen_US
dc.titleGörüntü işleme teknikleri ile diş renk skalasının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of tooth color schedule by image processing techniquesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage83en_US
dc.institutionauthorPehlivan, Furkan-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid743196en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
743196.pdf2.28 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

190
checked on May 13, 2024

Download(s)

80
checked on May 13, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.