Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/276
Title: Zemin çivisi tasarımını etkileyen parametrelerin incelenmesi ve bir vaka analizi
Other Titles: Investigation of parameters affecting soil nail design and a case analysis
Authors: Olgun, Murat
Birer, Abdullah
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
SRF (Dayanım azaltma faktörü)
Kaya bulonu
Sonlu elemanlar analiz yöntemi
Şev stabilitesi
Zemin çivisi.
SRF (Strength Reduction Factor)
Rock bolt
Finite elements analysis method
Slope stability
Soil nail.
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, son zamanlarda ülkemizde yaygın uygulama alanı bulan karayolu çalışmalarında şev kazılarını desteklemek ve şev stabilizasyonunu sağlamak için kullanılan birçok destekleme yöntemlerden biri olan zemin çivileri ile destekleme hakkında bilgi verilmiştir. Zemin çivisi ile destekleme tekniği ile zemine veya şeve belirli aralıklarla yerleştirilen pasif takviyeler mevcut şev yapısı güçlendirilmekte ve şevin stabilizasyonu sağlanmaktadır. Zemin çivileri ile destekleme yöntemi diğer klasik sistemlere göre daha hızlı ve pratik uygulanabilmesi ve ekonomikliği sebebiyle tercih edilen ve uygulaması yapılan bir yöntem olmuştur. Bu tez çalışması kapsamında, zemin çivileri ile destekleme tekniği ile ilgili bir literatür araştırması yapılmış ve zemin çivileri ile destekleme yapısı tasarımında göz önünde bulundurulması gereken unsurlara yer verilmiştir. Rocscience tarafından geliştirilen RS2 Phase2 V9.0 analiz bilgisayar programı ile Ermenek-Mut Devlet Yolu Çamlıca Köprüsünde 1/3 dik eğimli olarak açılacak giriş yan şevlerinde destekleme elemanı tasarımına yer verilmiştir.
In this study, presented information about supporting with soil nails, which is one of the many methods used to support slope excavations and road slope stabilization in road works which have been widely used in our country recently. The existing slope structure is strengthened and stabilization of the slope is provided by passive reinforcements that are placed on the ground or slope at certain intervals by the support technique with the soil nail. The support method with soil nails has been preferred and applied because of its faster and more practical application and economic efficiency compared to other classical systems. Within the scope of this thesis, a literature search has been made about the support technique with soil nails and the elements that should be taken into consideration in the design of the support structure with soil nails have been included. With the RS2 Phase2 V9.0 analysis computer program developed by Rocscience, support element design has been included in the entrance side slopes to be opened with 1/3 steep slope in Ermenek-Mut State Highway Çamlıca Bridge.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZuJL3FXE_IDz8lzWmnrFWbjjWUXYv5C5iFawZpCZepTi
https://hdl.handle.net/20.500.13091/276
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
567885.pdf7.58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

230
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

14
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.