Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2518
Title: Sanayi bölgelerinde kentsel dönüşüm ve konya sanayi bölgesi kentsel dönüşüm projesinin incelenmesi
Other Titles: Urban transformation in industrial zones and investigation of Konya old industrial zone urban transformati?on project
Authors: Çöğürcü, Mustafa Tolga
Akgündüz, Ömer
Keywords: İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Kentler var olduğundan beri değişen çevresel, sosyal, ekonomik koşulların etkisiyle sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olmuşlardır. Kentler aynı insanlar gibi doğar, büyür, gelişir ve zamanla işlevsiz hale gelen çöküntü alanlarına dönüşürler. Sanayileşmenin etkisiyle kent merkezlerinde nüfusun artması kentlerde plansız büyümeye, ulaşım sorunlarına, altyapı sorunlarına, çevre sorunlarına ve gecekondu alanlarının artmasına sebep olmaktadır. Sürekli büyüyen kentte planlamaların düzgün yapılamaması nedeniyle sanayi alanları kent içerisinde kalmaktadır. Kent içerisinde kalan sanayi alanlarının yeniden kente kazandırılması için kentsel dönüşüm çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmamızda kentsel dönüşümle alakalı süreçlere ve bilgilere yer verilmiştir. Konya sanayi bölgesinin zamanla işlevini yitirmesi, sokaklarının ve dükkanlarının dar olması, çalışılan ortamın sağlıksız olması, şehrin merkezine yakın bir konumda kötü bir görüntüye sahip olması sebebiyle dönüştürülmesi gerekmektedir. Dönüşüm sürecinde dünyada ve ülkemizde sanayi bölgelerinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projeleri örnek alınarak, bölgenin kötü görüntüden ve kentsel çöküntü alanlarından kurtarılması amaçlanmıştır. Sonuç olarak Konya'da yapımı devam eden Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi incelenmiş ve dönüşüm sürecinde karşılaşılan sorunlar tespit edilmiş; dönüşümün çevreye, ekonomiye ve insana olan etkileri araştırılarak, gerekli önerilerde bulunulmuştur.
Cities have been in a constant change and development with the effect of changing environmental, social and economic conditions since their existence. Cities are born, grow, develop, and turn into collapsed areas that become dysfunctional over time, just like people. The increase in population in urban centers with the effect of industrialization causes unplanned growth in cities, transportation problems, infrastructure problems, environmental problems and an increase in slum areas. Industrial areas remain in urban centers due to inability to properly plan in the constantly growing city. Urban transformation studies are carried out in order to reintroduce the industrial areas in urban center to the city. This study includes processes and information related to urban transformation. Konya industrial zone needs to be transformed because it has lost its function recently. Its streets and shops are narrow, the working environment is unhealthy, and it has a bad appearance because it is too close to the city center. In the transformation process, it is aimed to save the region from the bad view and urban depression areas by taking the urban transformation projects carried out in industrial areas in the world and in our country as an example. As a result, the New Motorized Small Industrial Site, which is under construction in Konya, was examined and the problems encountered in the transformation process were determined. The effects of the transformation on the environment, economy and people were investigated and necessary suggestions were made.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CG8WvdvvxJP04Unr7Yecf4USpCxefQSoR9KS3XR5w7E8QAxVcmW5rrOYuFQ1BZyT
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2518
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
725899.pdf7.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

260
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

38
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.