Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2325
Title: Yürüme deneyimi ile kentsel mekânın analizi ve tasarlanması
Other Titles: Analysis and design of urban space with walking experience
Authors: Bala, Havva Alkan
Eren, Emine Ebru Ulusoy
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma yürünebilirlik kavramının, Walter Benjamin'in pasajlar kitabında ele aldığı flaneur tiplemesi üzerinden tartışılarak, kentsel tasarımdaki önemine vurgu yapmaktadır. Kentlerde yürünebilirlik modern insanın sağlıkla yaşantısını sürdürebilmesi için önemlidir. Günlük yaşantımızdaki hareket eksikliği, kentlerimizin yaya öncelikli tasarlanmamış olmasından kaynaklanmakta, obezite, kalp rahatsızlıkları vb. hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Kentlerde yürünebilirlik uzun zamandır kentsel tasarımda önemli unsur olarak kabul edilmektedir. Flaneur karakterinin ortaya çıkışı Paris'in yürünebilir kent olmasıyla mümkün olmuştur. Bu çalışmada Flaneur'un yürüyüşü yöntem olarak kullanılmış, Konya kentinde yürünebilirlik araştırılmıştır.
This study emphasizes the importance of the concept of walkability in urban design by discussing it through Walter Benjamin's flaneur typing in his book of passages. Walkability in cities is important for modern people to lead a healthy life. The lack of movement in our daily life is due to the fact that our cities are not designed primarily for pedestrians, obesity, heart diseases, etc. invites diseases. Walkability in cities has long been recognized as an important element in urban design. The emergence of the flaneur character was made possible by the fact that Paris was a walkable city. In this study, Flaneur's gait was used as a method and walkability was investigated in the city of Konya
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65fwZvww8yyk5j4OzihM-30xCBzMy7ofoJTG2B1Wam_S8
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2325
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
718151.pdf7.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

196
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

156
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.