Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2307
Title: Hidro mekanik derin çekme presinin çift taraflı hidro şekillendirme yapacak şekilde modifikasyonu ve performansının deneysel analizi
Other Titles: Experimental analysis of the performance and modification of the hydro-mechanical deep drawing press as applying double-sided hydro-forming
Authors: Halkacı, Hüseyin Selçuk
Urmamen, Mustafa Kemal
Keywords: Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Sac metal presi
Sheet metal press
Su basıncı
Water pressure
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu yüksek lisans tez çalışması kapsamında Konya Teknik Üniversitesi Hidro-Şekillendirme Laboratuvarı'nda bulunan hidro-şekillendirme presinin, iş parçasına her iki taraftan da sıvı basıncı uygulayacak şekilde (çift taraflı) hidro-şekillendirme prosesine (ÇTHŞ) uygun olarak modifikasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar 217M700 numaralı TÜBİTAK 1001 projesinin bir iş paketi kapsamında yapılmıştır. Presin daha önce kullanılan üç eksenli hidrolik numerik kontrol (HNC) sisteminde ıstampa konumu, baskı plakası kuvveti ve basınç yükseltici basıncı kontrol edilmekte idi. Bu projede ise yeni bir dört eksenli HNC temin edilerek önceki üç değişkene ek olarak destek basıncının da otomasyon sistemine dahil edilmiştir. Preste kullanılacak kalıplar; şekillendirme basınç bölgesinde 100 MPa, destek basınç bölgesinde ise 50 MPa seviyesinde sızdırmazlık sağlayacak tarzda yeniden tasarlanmıştır. Kalıplar birbiri üzerine kapandığında düzlemselliğin sağlanması için oynak konik makaralı rulman kullanılmıştır. Pres modifikasyonundan sonra; hidrolik ekipmanların performansını ve ÇTHŞ prosesine uygunluğunu belirleyen doğrulama deneyleri yapılmış ve endüstriyel bir iş parçası başarıyla şekillendirilmiştir.
Within the scope of this master's thesis, a hydroforming press previously available at the Hydroforming Laboratory of Konya Technical University was modified by applying fluid pressure on the workpiece from both sides, in accordance with the double-sided hydroforming process (DSHF). This study was conducted as one of the work packages of the TUBITAK 1001 project number 217M700. The system was modified by integrating a new four-axis hydraulic numerical control (HNC) unit. While the previous three-axis controller included sealing position, pressure plate force and intensified hydraulic pressure unit, support hydraulic pressure was added to the new one The forming dies used in the press were re-designed to provide sealing at 100 MPa in the hydraulic forming pressure side, and at 50 MPa in the hydraulic support pressure side. A self-aligning tapered roller bearing was used to maintain the planar straightness when the dies are engaged. After the system modifications were implemented, validation experiments were performed to test the performance of the hydraulic equipment during the double-sided hydroforming process, and an industrial workpiece was successfully formed.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg-84hBlsI1CLhCn9nVIoG0JC6ObcqRn5THx7PPDgsFJxhttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_iWkKqOc7mNfSo0flbZSxBC3AJOjuejUEdkzHDCaf38X
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2307
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.