Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2273
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİnam, Şaban-
dc.contributor.authorSamancıoğlu, Fatma-
dc.date.accessioned2022-05-21T21:04:04Z-
dc.date.available2022-05-21T21:04:04Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5SgvlggypbxTfBbLjByRBukwfb45tkRyu6YUuGcN3IiHb8_L_k-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2273-
dc.description.abstractÜlkemizde yapılan arazi toplulaştırma projeleri çoğunluğu dar anlamda olup, genellikle bugüne kadar 'parsellerin geometrik şeklinin düzeltilmesi, işletmeye ait parçalı parsellerin birleştirilmesi ve tarla içi teknik altyapı geliştirilmesi' olarak uygulanmıştır. Bu tez çalışmasında, "DSİ tarafından yürütülen 'Murat Nehri Taşkın Koruma Projesi' ve 'Ağrı İli, Ballıbostan, Kumlugeçit, Eskiharman, Yoncalı ve Bezirhane köyleri Arazi Toplulaştırma Projesi' birlikte değerlendirmeye alınarak, Türkiye şartlarında ekolojik yapının ve ekosistemlerinde dikkate alındığı, devlet hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici alanların kamuya kazandırıldığı'' çok amaçlı projelerin üretilebileceği ortaya konulmuştur. Proje sahasının ekolojik dengesini korumak için Murat Nehri'nde yaşanan taşkınları kontrol altına alarak bölgede ekolojik koridorlar oluşturulmak suretiyle bitki ve hayvan türlerinin korunması, beslenmesi, geçiş alanları oluşturulması ve dinlenmesi sağlanmıştır. Bu bakış altında bir arazi toplulaştırma projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte kırsal yerleşim yeri ve tarım alanlarının maksimum verimlilikte ve çok amaçlı kullanımı sağlanarak kırsal kalkınmaya destek verilecektir.en_US
dc.description.abstractThe land consolidation project in our country generally made in the strict sense and generally implemented as "correcting the geometric shape of the parcels, combining the parcels belonging to the enterprise and developing in-field technical infrastructure". In this thesis, in sense of "considering the ecological structure and ecosystems in the conditions of Turkey and considering non-registration areas under state provision and disposal are brought to the public, 'flood protection project of Murat River' that carried out by DSİ and 'land consolidation project of Ballıbostan, Kumlugeçit, Eskiharman, Yoncalı and Bezirhane neighborhoods of Ağrı province' are evaluation together" it has been demonstrated that multi-purpose projects can be produced. To protect the ecological balance of the project site, by controlling the floods in the Murat River and by establishing ecological corridors in the region, the protection, feeding, transition areas and resting of plant and animal species will be ensured. With the implementation of a land consolidation project under this perspective, rural development will be supported by ensuring maximum efficiency and multipurpose use of rural settlements and agricultural areas.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendislik Bilimlerien_US
dc.subjectEngineering Sciencesen_US
dc.titleArazi toplulaştıma projelerinin kırsal kalkınma içerikli yapılmasının gerekliliği üzerine bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeA study about necessity to conduct the land consulting projects with rural development contenten_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage153en_US
dc.institutionauthorSamancıoğlu, Fatma-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid705079en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
705079.pdf12.4 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

30
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.