Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1568
Title: Farklı şev eğimlerine sahip geniş başlıklı savakların deneysel ve sayısal olarak modellenmesi
Other Titles: Experimental and numerical modeling of broad crested weirs having different slope
Authors: Yarar, Alpaslan
Yıldız, Murat Can
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Debi ölçümü
Discharge measurement
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Geniş başlıklı savaklar açık kanal akımlarında debi ölçümü ve akımın kontrolü maksadıyla kullanılan hidrolik yapılardır. Bu yapıların boyutları memba tarafındaki akımın şartları göz önüne alınarak belirlenmektedir. Tez kapsamında geniş başlıklı savak modeline şev eklenmesinin veya farklı şev eğimlerinin uygulanmasının savak ile etkileşim halindeki akıma herhangi bir etkisinin olup olmadığını gözlemlemek maksadıyla deneysel ve sayısal modelleme çalışması yapılmıştır. Bu amaçla altı farklı geniş başlıklı savak modeli oluşturulmuştur. Her bir modelde kırk bir farklı debi için savak yükü okuması yapılmıştır. Deneysel oluşturulan modeller, hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımı olan ANSYS-FLUENT programında birebir ölçekle oluşturularak çözülmüştür. Sayısal model üzerinde hesap ağları oluşturulurken farklı ebat ve boyutlar tecrübe edilmiştir. Akıma ait su yüzü profilleri Akışkan Hacimleri (VOF) yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Deneysel ve sayısal modellerden okunan savak yükleri kıyaslanmış, verilerin tutarlı olduğu tespit edilmiştir. Modellere şev eklenmesinin veya farklı şev eğimlerinin uygulanmasının savak yükleri üzerinde ciddi bir tesiri olmadığı görülmüştür.
The broad crested weirs are hydraulic structures, used for flow measurement and flow control in open channel flows. The dimensions of these structures are determined by considering the conditions of the upstream flow. In the scope of the thesis, experimental and numerical modeling studies were conducted in order to observe whether the addition of a slope or application of different slopes to the broad crested weir models have any effect on the flow interacting with the weirs. For this purpose, six different broad crested weir models were manufactured. Head over the weirs for forty one discharge value were measured on each model. Experimental models were also solved by ANSYS-FLUENT software, computational fluid dynamics software, with the same scale. Different dimensions were tried in the computational model. Surface of the flow was created using Volume Of Fluid (VOF) method. Heads from the experimental and the numerical models were compared and the values were found to be consistent. Adding slope to the models or applying different slopes has no significant effect on the head over the weirs.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpINuwpjAgMskppLwIjHDeYzwvcUMJqX2T-7T_Wnzp2LZ
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1568
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
591861.pdf4.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

44
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.