Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1089
Title: Üç boyutlu çelik çerçeve sistemlerinde merkezi ve dış merkezli çapraz kullanımı etkilerinin statik itme analizi yöntemi ile araştırılması
Other Titles: The investigation on the effect of using concentrically and eccentric brace in three dimensional steel frames with static pushover analysis method
Authors: Köken, Ali
Özbay, Esat
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Son yıllarda özellikle deprem bölgelerinde yapılan tasarımlarda binaların karşılaşabileceği depremlere hazırlığı için veya geçirmiş olduğu deprem sonrası kendi yükleri altındaki durumunun incelenmesi için elastik ötesi davranışlarının incelenmesi büyük önem kazanmıştır. Sistemlerin deprem yükleri altında elastik ötesi davranışlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi tasarım hakkında daha anlamlı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Mevcut veya yeni yapılacak binaların deprem performansları kolayca belirlenebilmektedir. Bu tez çalışmasında statik itme analizi hakkında ilk olarak genel bilgiler verilmiştir. Yapı sistemlerinde statik itme (push-over) analizinin kullanımı ele alınmış ve 3 boyutlu çelik çerçeve sistemlerinde çapraz kullanımının etkisi statik-itme analizi yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu işlemler yapılırken FEMA ve ATC yönetmeliklerinden faydalanılmıştır. 1 adet 3 katlı çaprazsız, 1 adet 5 katlı çaprazsız, 6 adet 3 katlı çaprazlı ve 6 adet 5 katlı çaprazlı toplamda 14 adet çerçeve sistem seçilerek kıyaslamalar yapılmıştır. Çerçeve sistemlerinin üç boyutta analizi SAP 2000 programından faydalanılarak yapılmış ve statik itme analizi yapılan sistemlerin değerlendirmeleri sonuç bölümünde verilmiştir.
In recent years, for the earthquakes that buildings can face, especially in designs made in earthquake zones or after the earthquake that has undergone to investigate the situation under their own loads the examination of the elastic behavior has gained great importance. Examination of the elastic behavior of systems under earthquake loads and the assessment reveals more meaningful results about the design. Earthquake performances of existing or new buildings can be easily determined. The first general information about static push-over analysis was given in this thesis study. Use of static push-over analysis in building systems has been to handle And the effect of cross use in 3D steel frame systems has been determined by the static-thrust analysis method. FEMA and ATC regulations have been utilized during these procedures. Different frame systems were selected and comparisons were made. Three-dimensional analysis of frame systems was made by utilizing the SAP 2000 program and the evaluations of the systems of static thrust analysis are given in the result section.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVmMV4y0G5QOX3VpJGlb23hLGSpXAvr071Bvif8RkbB_I
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1089
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
549055.pdf12.51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

24
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.