Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1089
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKöken, Ali-
dc.contributor.authorÖzbay, Esat-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:34:40Z-
dc.date.available2021-12-13T10:34:40Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVmMV4y0G5QOX3VpJGlb23hLGSpXAvr071Bvif8RkbB_I-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/1089-
dc.description.abstractSon yıllarda özellikle deprem bölgelerinde yapılan tasarımlarda binaların karşılaşabileceği depremlere hazırlığı için veya geçirmiş olduğu deprem sonrası kendi yükleri altındaki durumunun incelenmesi için elastik ötesi davranışlarının incelenmesi büyük önem kazanmıştır. Sistemlerin deprem yükleri altında elastik ötesi davranışlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi tasarım hakkında daha anlamlı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Mevcut veya yeni yapılacak binaların deprem performansları kolayca belirlenebilmektedir. Bu tez çalışmasında statik itme analizi hakkında ilk olarak genel bilgiler verilmiştir. Yapı sistemlerinde statik itme (push-over) analizinin kullanımı ele alınmış ve 3 boyutlu çelik çerçeve sistemlerinde çapraz kullanımının etkisi statik-itme analizi yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu işlemler yapılırken FEMA ve ATC yönetmeliklerinden faydalanılmıştır. 1 adet 3 katlı çaprazsız, 1 adet 5 katlı çaprazsız, 6 adet 3 katlı çaprazlı ve 6 adet 5 katlı çaprazlı toplamda 14 adet çerçeve sistem seçilerek kıyaslamalar yapılmıştır. Çerçeve sistemlerinin üç boyutta analizi SAP 2000 programından faydalanılarak yapılmış ve statik itme analizi yapılan sistemlerin değerlendirmeleri sonuç bölümünde verilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn recent years, for the earthquakes that buildings can face, especially in designs made in earthquake zones or after the earthquake that has undergone to investigate the situation under their own loads the examination of the elastic behavior has gained great importance. Examination of the elastic behavior of systems under earthquake loads and the assessment reveals more meaningful results about the design. Earthquake performances of existing or new buildings can be easily determined. The first general information about static push-over analysis was given in this thesis study. Use of static push-over analysis in building systems has been to handle And the effect of cross use in 3D steel frame systems has been determined by the static-thrust analysis method. FEMA and ATC regulations have been utilized during these procedures. Different frame systems were selected and comparisons were made. Three-dimensional analysis of frame systems was made by utilizing the SAP 2000 program and the evaluations of the systems of static thrust analysis are given in the result section.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.subjectCivil Engineeringen_US
dc.titleÜç boyutlu çelik çerçeve sistemlerinde merkezi ve dış merkezli çapraz kullanımı etkilerinin statik itme analizi yöntemi ile araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe investigation on the effect of using concentrically and eccentric brace in three dimensional steel frames with static pushover analysis methoden_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage156en_US
dc.institutionauthorÖzbay, Esat-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid549055en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
549055.pdf12.51 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

24
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.