Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1046
Title: PV ve PVT-SU güneş kollektörlerinin verimlerinin deneysel olarak araştırılması
Other Titles: Experimental investigation of the efficiencies of PV and PVT-water solar collectors
Authors: Köse, Faruk
Öksüz, Muhammet
Keywords: Enerji
Energy
Cam-cam panel
PV panel verimi
PVT-su panel verimi
güneş enerjisi
Glass to glass panel
PV panel efficiency
PVT-water panel efficiency
solar energy
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, Fotovoltaik (PV) panel yapımında kullanılan ve polivinil florür türü olan tedlar yerine, temperlenmiş cam kullanılmıştır. PVT-su paneldeki hücrelerin soğutulması amacıyla, bakır borulardan su sirküle edilmiştir. Bu sayede, elektrik üretiminde artış elde edilmeye çalışılmıştır. Yeni üretilmiş, cam-cam PV panel ve cam-cam PVT-su paneli, aynı ortam şartlarında deneysel olarak ölçülmüştür. Yapılmış bu ölçümler ile PV sistemin PVT sisteme dönüştürülmesi ile verim karşılaştırılması da ele alınmıştır. PV paneldeki yüzey sıcaklığı, ışınımla doğru orantılıdır. Analizlerde PVT ve PV sistemin ısıl ve elektriksel performansının değerlendirilmesi yapılmıştır. 18 Eylül 2019-9 Kasım 2019 tarihleri arasında, 800 W/m2 'den yüksek ışınım değerleri, ışınımın en yüksek olduğu gün ve ortalama haftalık değerler için analizler yapılmıştır. Testlerde üç farklı debi (0,05 kg/sn, 0,1 kg/sn ve 0,15 kg/sn) kullanılmıştır. PVT panelde, küçük debilerin sirkülsayonu ile daha yüksek su çıkış sıcaklık değerleri elde edilmiştir. Testlerde kullanılan en yüksek kütlesel debi olan 0,15 kg/s için en yüksek ısıl verim elde edilmiştir. 0,05 kg/s kütlesel debi için ise en düşük ısıl verim kaydedilmiştir. 0,05 kg/s kütlesel debi, daha yüksek sıcaklık farkları elde edilebilmek için önerilir. PV ve PVT sistem için elektriksel değerler neredeyse eşit kaydedilmiştir. PVT sistemin en alt ve en üst sıralı hücrelerin sıcaklığı ölçüm sırasında PV ile aynı sıcaklıkta ölçüldüğü için; elektriksel verimde artış sağlanamamıştır.
In this study, tempered glass was used instead of polyvinyl fluoride type tedlar which is used in photovoltaic (PV) panel construction. The PV panel and the photovoltaic/thermal hybrid (PVT-water) panel produced from the same PV panel for providing rapid cooling of the PV cells. Thus, an increase in electricity production was attempted. The differences in electricity production and water temperature in the newly produced glass PV panel and PVT-water collector were experimentally measured at the same environmental conditions. With these measurements, conversion of PV system to PVT system and efficiency comparison were also discussed. The surface temperature in the PV panel is directly proportional to the radiation. In analysis, evaluation of thermal and electrical performance of PVT and PV systems is discussed. Between September 18, 2019 and November 9, 2019, analyzes were conducted for the obtained values of radiation higher than 800 W/m2, the day of peak radiation and average weekly values. Three different mass flow rates of 0.05 kg/sec, 0.1 kg/sec and 0.15 kg/sec were circulated during the tests. In PVT, higher outlet water temperature values were obtained with the circulation of small mass flow rates. The highest thermal efficiency was obtained for the highest mass flow rate of 0.15 kg/sec. The lowest thermal efficiency was recorded for 0.05 kg/sec mass flow. Higher efficiencies can be obtained by circulating low mass flow rates for inlet and outlet water temperature differences. In PVT system a mass flow rate of 0.05 kg/sec is recommended to achieve higher temperature differences. In PV and PV panels, nearly equal results of elektrical efficiency were recorded during the test period. Since, the temperature of the upper and lower cells of PVT was measured at the same temperatures as the PV during the measurements, the electrical efficiency for PVT could not be achieved more than PV.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH2KC66mvL73YUmKN9SP3HQRYj28amPnmkyWLZ0-FN4kR
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1046
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
616884.pdf3.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

408
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

332
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.