Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/891
Title: Prefabrik endüstri yapılarının bilgisayar programları ile analizinin örnek bir yapı üzerinde karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of analysis of prefabricated industrial structures with computer programs on a sample structure
Authors: Koçak, Oğuzhan
Advisors: Çöğürcü, Mustafa Tolga
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüz teknoloji çağında inşaat sektörü önemli ölçüde mesafe kat etmiştir. Teknolojik gelişmeler gereksinimlerimiz doğrultusunda oluşmaktadır. İkinci dünya savaşı sonrası yıkılan ve hasar gören yapılar nedeniyle büyük oranda konut eksikliği ortaya çıkmıştır. Bu eksikliği ortadan kaldırmak için gelişmiş ülkeler çözüm yolu arayışına girmişlerdir. Bu çözüm yolu arayışının sonucunda ise yapının taşıyıcı sistemini oluşturan kiriş, kolon ve döşeme gibi yapı elemanlarının yapım alanına getirilmeden önce özel olarak tasarlanmış endüstriyel ortamlarda yapı elemanlarının üretimi yapılarak prefabrik yapıların temeli atılmıştır. Bina projelerinde prefabrik yapı elemanlarının kullanılmasının birçok faydası vardır. Kısaca; projenin maliyetinin azaltılması, yapı elemanlarından istenilen dayanımın ve kalitenin sağlanması, malzeme israfının azaltılması, projenin kısa sürede tamamlanması, şantiyelerde ki iş kazalarının önemli ölçüde azalması şeklinde özetleyebiliriz. Bu çalışma da Türkiye'de kullanılan prefabrik yapı türlerinden ve özelliklerinden, prefabrik betonarme yapı üretim ve montaj aşamasından, öngerme yönteminden bahsedilerek prefabrik yapı sektöründeki başlıca sorunlar ve öneriler ortaya konmuş örnek bir prefabrik endüstri yapısı üzerinden FAB 2018, Precast Design 2019 programı ve statik eşdeğer deprem yüküne göre hesap yöntemiyle yapının analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda moment ve kesme kuvvetleriyle donatı alanları karşılaştırılmıştır.
In today's technology age the construction industry folds some important distance. Our technological requirements are important. After the Second World War, there was a lack of housing due to the destroyed and damaged buildings. In order to eliminate this deficiency, developed countries have sought solutions. As a result of the search for this solution, the foundation of the prefabricated buildings was laid by producing the structural elements in specially designed industrial environments before bringing the structural elements such as beams, columns and slabs to the construction area. The use of prefabricated building elements in building projects has many benefits. Briefly; reducing the cost of the project, providing the desired strength and quality of the building elements, reducing the waste of material, completing the project in a short time, and reducing work accidents at construction sites significantly. In this study, the prefabricated building types and features used in Turkey, precast concrete construction of the production and assembly stages, set out the main issues and recommendations in mentioning prefabricated construction sector from the prestressing method instance through building a prefab industry FAB 2018, Precast Design 2019 program and static equivalent earthquake load According to the calculation method of the structure was analyzed. As a result of the analyzes, moment and shear forces and reinforcement areas were compared.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Eb5EkakJlp3olBdo_wNEGbIYLCQXneHI_lb7axuLm0hGuxACaPlwa6TXgczLoCHB
https://hdl.handle.net/20.500.13091/891
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
625421.pdf6.9 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

708
checked on Jun 17, 2024

Download(s)

374
checked on Jun 17, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.