Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/86
Title: Cam Lif Takviyeli Betonun Yangın Dayanımlarının Çeşitli Parametreler Açısından İrdelenmesi
Other Titles: Evaluation of Fire Resistance of Glass Fibre Concrete in Terms of Various Parameters
Authors: Ali, Ali Murthada
Arslan, Musa Hakan
Altın, Mustafa
Issue Date: 2019
Abstract: Cam lifi taze beton karışımına eklenerek betonun mekanik özellikleri iyileştirilmektedir. Literatürde cam lif takviyeli betonun (CTB) mekanik özelliklerinin tespitine yönelik çok sayıda araştırma yapılmıştır. Beton içine cam lifi eklenerek özellikle betonun eğilme ve çekme dayanımında hatırı sayılır artışlar meydana gelmekte, bu şekilde üretilmiş olan betonlar daha ince kesitli oldukları için de uygulamada tercih edilmektedirler. Betonun içine eklenen cam lifinin betonun yangın performansına olumsuz bir etki yapıp yapmadığına yönelik kapsamlı bir araştırma olmadığı için bu çalışmada dört farklı (30,60, 90 ve 120 dk) yangın sürelerine tabi tutulmuş cam lif takviyesiz beton ile CTB elemanlarının yangın sonrasındaki mekanik özelliklerindeki değişiklikler incelenmiştir. Deneysel çalışma kapsamında Ø15/30 cm silindir ve 4x4x16 cm prizmadan oluşan toplam 300 adet numune üretilmiştir. Numunelerde kullanılan 0,5,10,15 ve 20 kg/m3 oranlarındaki cam elyaf takviyeli betonların değişik sürelerde yangın sonrasındaki basınç ve üç farklı çekme (yarma, tek noktadan eğilme ve iki noktadan eğilme) dayanımı üzerindeki etkisi farklı sürelerde yangına maruz bırakılan CTB elemanları üzerinden test edilmiştir. Yangın geçirmemiş numunelerde cam lifi basınç dayanımına bir katkıda bulunmazken çekme dayanımında önemli oranlarda katkısı olmuştur. 30 dakikalık yangın sonrasında CTB numunelerin tek ve çift noktadan eğilme deneylerinden elde edilen çekme dayanımlarında yangın öncesine göre bir artış görülmüştür. Daha uzun süreli yangınlarda (60, 90 ve 120 dk) ise bu oranda bir artış meydana gelmemiştir.
The mechanical properties of the concrete are improved by adding glass fiber to the fresh concrete mixture. Numerous studies have been carried out in the literature to determine the mechanical properties of glass fiber reinforced concrete (GRC). By adding glass fiber into the concrete, the bending and tensile strength of it increase considerable, and concretes produced in this way are preferred in practice to be thinner. Since there is no comprehensive investigation of the fire performance of the GRC used in practice, this study examined the changes in the mechanical properties of GRC elements subjected to four different (30, 60, 90 and 120 min) fire periods. In the scope of the experimental study, 300 samples including Ø15 / 30 cm cylinder and 4x4x16 cm prism were produced. The effect of glass fiber admixture of 0,5,10,15 and 20 kg / m3 on the compressive and different tensile strength of the concrete was tested on GRC elements exposed to fire for different periods of time. A significant contribution of glass fiber to the tensile strength for unburned samples has been observed, however glass fiber does not contribute to the compressive strength. After 30 minutes of fire, tensile strengths of single and double point bending tests of GRC samples increased. In the case of longer fires, there has not been an increase in this rate.
URI: https://doi.org/10.21324/dacd.458094
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnM01UZ3pNdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/86
ISSN: 2528-9640
Appears in Collections:Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Koleskiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
51dbc74d-4614-4119-9db9-6feaffa2b726.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

14
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.