Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/826
Title: Tuzlu su yaşlandırmasının cıvata bağlantılı halloysit nanotüp–epoksi/bazalt fiber nanokompozitlerin düşük hızlı darbe davranışlarına etkisi
Other Titles: The effect of salty water aging on low velocity impact behaviors of bolted halloysite nanotube-epoxy/basalt fiber nanocomposites
Authors: Avcı, Ahmet
Kaybal, Halil Burak
Keywords: Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Halloysit
Halloysite
Lifli kompozitler
Fiber composites
Nanokompozitler
Nanocomposites
Polimer kompozitler
Polymer composites
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında, bazalt fiber takviyeli epoksi matris (epoksi/BF) kompozit ve halloysit nanotüp (HNT) katkılı bazalt fiber takviyeli epoksi matris (HNT-epoksi/BF) nanokompozit malzeme üretimi hem el yatırması hem de vakum infüzyon yönteminin birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca epoksi matris içinde kullanılan HNT 'nin en verimli oranı, epoksi nanokompozit numunelerin çekme testi sonucunda ağırlıkça % 2 oranında bulunmuştur. ASTM standartlarına göre malzemelerin uygun cıvata bağlı montajları yapılmıştır. Cıvata bağlı epoksi/BF kompozit ve HNT-epoksi/BF nanokompozit malzemeler, 2, 4 ve 6 ay tuzlu suya maruz kalacak şekilde yaşlandırmaya bırakılmıştır. Yaşlandırma sonrasında numunelerin yük altındaki davranışlarını incelemek, meydana gelen hasar türlerini görmek ve yük taşıma kapasitelerini bulmak için çekme testi uygulanmış ve yaşlandırılmamış numuneler ile kıyaslanmıştır. Numunelere 15 J, 20 J ve 25 J enerji seviyelerinde vurucunun cıvata bağlı numuneler üzerine iki farklı bölgeye düşürülmesiyle düşük hızlı darbe testi oda sıcaklığında yapılmış ve birbirleriyle kıyaslanmıştır. Kompozit ve nanokompozit numunelerin çekme ve darbe testleri sonrası tuzlu suyun etkisi numuneler üzerinde araştırılmıştır. Numunelerin yüzeylerinde ve kırılma bölgelerinde oluşan hasarlar optik ve SEM görüntüleri alınarak incelenmiştir. HNT 'nin epoksi polimer içerisine takviye edilmesiyle, epoksi nanokompozit malzemenin çekme dayanımı, elastiklik modülü ve tokluk özelliklerinde artış olmuştur. Bu durum, bazalt fiberlerin HNT takviyeli epoksinin, bazalt fiberlere matris olarak taşınması ile devam etmiştir. Cıvata bağlantılı HNT-epoksi/BF nanokompozit malzemeler gerçekleştirilen çekme ve darbe testi sonrasında epoksi/BF kompozit malzemeye göre daha üstün bir performans göstermiştir. HNT takviyesi ile HNT-epoksi/BF nanokompozit malzemenin yaşlandırma sonrasında tuzlu sudan etkilenmesi epoksi/BF kompozit malzemeye nispeten daha az olmuştur. Bu durum, HNT 'nin tuzlu suya karşı tampon vazifesi gördüğünü ön plana çıkarmıştır. Ayrıca optik ve SEM görüntüleri incelendiğinde epoksi/BF kompozit numunelerde aynı şartlar altında daha fazla hasar yoğunluğu meydana gelmiştir.
In this thesis, production of basalt fiber reinforced epoxy matrix (epoxy/BF) composite and halloysite nanotube (HNT) addition basalt fiber reinforced epoxy matrix (HNT-epoxy/BF) nanocomposite material were performed by using both hand laying and vacuum infusion method. In addition, the most efficient ratio of HNT used in epoxy matrix was found to be 2 % by weight as a result of tensile test of epoxy nanocomposite specimens. According to ASTM standards, the appropriate bolt connection system of the materials was made. Bolted epoxy/BF composite and HNT-epoxy/BF nanocomposite materials were left to aging in salty water for 2, 4 and 6 months. After the aging, the tensile test was carried out to examine the behaviors of the specimens under load, to observe the types of damage occurring and to find their load bearing capacities and also compared with non-aged specimens. Moreover, the low velocity impact test at room temperature was performed to for two different zones on the bolted composites and nanocomposites. The tests were applied at the energy levels of 15 J, 20 J and 25 J and the results compared to each other. The effects of salty water were investigated after the tensile and impact tests of composite and nanocomposite materials. The damages on the surface and fracture areas of the specimens were examined with optical microscopy and SEM images. It is observed that by reinforcing the HNT into the epoxy polymer, the tensile strength, elastic modulus and toughness properties of the epoxy nanocomposite material were increased. This was continued with basalt fiber introduced to the HNT reinforced epoxy. The bolted HNT-epoxy/BF nanocomposite materials showed superior performance compared to epoxy/BF composite material after tensile and impact test. Furthermore, after ageing, HNT-epoxy/BF nanocomposite materials were affected from salty water relatively less than epoxy/BF composite materials. This situation was came into prominence the fact that HNT serves as a buffer against salty water. Lastly, the epoxy/BF composite specimens had more damage density under the same conditions, when the optical and SEM images were viewed.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbvD_jDqdS3KbxrOGL3vYtKHi6oMT6qFXJq5QUAhvy718
https://hdl.handle.net/20.500.13091/826
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
550463.pdf15.88 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

10
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.