Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/805
Title: Moora yöntemi ile acil kan bağışlayıcı arama sistemi
Other Titles: Emergency blood donor search system by Moora method
Authors: Kaya, Cihan
Advisors: Tezel, Gülay
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Çok kriterli karar verme
Multi criteria decision making
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Kan, insanın yaşamsal fonksiyonlarının devam etmesinde hayati bir öneme sahiptir. Kaza, ameliyat ve hastalık gibi durumlarda hastanın acil kana ihtiyacı olabilmektedir. Bu gibi acil durumlar nedeniyle, ilgili kan grubuna sahip bireylere ulaşabilmek için günümüzde radyo, televizyon, web siteleri gibi araçlar kullanılmaktadır. Ancak bu araçlar aracılığıyla uygun donöre ulaşmak uzun zaman alabilmektedir. Acil durumlarda zaman oldukça önemlidir. Bu nedenle uygun kan grubuna sahip ve sağlık kuruluşuna yakın olan kişilere, hızlı şekilde ulaşılması gerekmektedir. Bu tezde, acil durumlarda sağlık kuruluşuna yakın ve uygun donörlere hızlı bir şekilde ulaşılarak kan verecekleri yerlere yönlendirilmesi hedeflenmiştir. Kan grubu ve donörlerin sağlık kuruluşuna uzaklık mesafesi, sağlık kurumu tarafından belirlenmekte ve acil kan duyurusu, kuruluşun belirlediği ölçütlere uyan tüm donörlere bildirim olarak gönderilmektedir. Bu çalışmada, sağlık kuruluşları duyuru girerek donörlere bildirim olarak ulaşabilmektedir. Çalışmanın sahip olduğu bu nitelik, literatüre sunduğu katkıları arttırdığı gibi konuya ilişkin benzer çalışmalara da öncü olacak nitelikleri taşımaktadır. Çalışma kapsamında bağışçı seçiminin gerçekleştirilmesinde Moora yönteminden yararlanılmıştır ve donörün sağlık kuruluşuna olan uzaklığı kadar diğer kriterlerin de seçimi etkilediği görülmüştür. Bu çalışma ile birlikte sağlık kuruluşları, hastalar ve yakınlarına da kazanımlar sağlanması amaçlanmaktadır.
Blood is of great importance in maintaining human vital functions. In some cases, the patient should be given blood quickly. Because of this urgent situation, access to people with blood groups, radio, television, websites and so on such tools can be made through. In the time of death – survival race, people who can donate blood, even those with a suitable blood group and close to the health care provider, must be reached quickly. In this thesis, it is aimed to reach the appropriate donors close to the health institution quickly and be directed to the places where they will give blood. Emergency blood announcement, blood group and donors' possible distance to the hospital is determined by the health institution and sent as a notification to all donors who meet the criteria set by the institution. In this study, health organizations can access donors as notifications by entering a blood donation announcement. This quality of the study is expected to increase the contributions it makes to the literature and to lead similar studies on the subject. In the scope of the study, Moora method was used in the realization of donor selection. Moora method is chosen in the selection of donors in the study and it was found that other criteria affect the selection as well as the distance of the donor to the health institution. The aim of this study is to provide benefits to health institutions, patients and their relatives.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpDVmIW_NS3gufrf8H3Ly79ismEc8msGYhWOC1VjR7xcJ
https://hdl.handle.net/20.500.13091/805
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
593183.pdf4.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

160
checked on Jun 17, 2024

Download(s)

170
checked on Jun 17, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.