Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/778
Title: Taşınmaz değerlemede yapay zekâ tekniklerinin kullanılabilirliği ve yöntemlerin karşılaştırılması
Other Titles: Usability of artificial intelligence techniques at real estate valuati?on and comparison of the methods
Authors: Özkan, Gülgün
Karagöz, Ceyda
Keywords: Mühendislik Bilimleri
Engineering Sciences
Issue Date: 2018
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Real Estate Valuation is the process to identify exchange value of an immovable property in market conditions by analyzing the features it has in the face of economic developments. That the value of immovable property is identified and that the values determined are mentioned in the processes related to immovable properties are of developedness indicators. At the moment, it is impossible to mention about the explicit models in assessment of the value of immovable property. About the methods used in assessment of the value, for reaching the ideal one, the studies are still continuing. In this study, a model was researched for identification of the values of immovable property. Konya province, Selçuklu district, Yazır neighborhood the features belonging to 200 immovable properties were reached. By means of the data collected, the models were formed with the method of artificial neural network and fuzzy logic, and the values found via the model formed were compared to each other. In the values compared, it was concluded that average proximity was 88.13% in calculation with neural network and 84.19%, in calculation with fuzzy logic. With the study carried out, it was seen that both methods were usable in assessment of immovable property. The values calculated by means of artificial neural network are seen to be more suitable due to the fact that they approach more to the market values
Taşınmaz değerleme, taşınmazların sahip olduğu özelliklerin ekonomik gelişmeler karşısında analiz edilerek, piyasa koşullarındaki değişim değerinin bulunması işlemidir. Taşınmaz değerlerinin belirlenmesi ve belirlenen değerlerin taşınmazlara ilişkin işlemlere konu olması gelişmişlik göstergelerinden biridir. Şuan için ülkemizde taşınmaz değerinin belirlenmesinde, şuan kesin modellerden söz etmek mümkün değildir. Değerin belirlenmesinde, kullanılan yöntemlerle ideal yönteme ulaşmak için halen çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada taşınmaz değerlerinin tespiti için model araştırması yapılmıştır. Konya ili Selçuklu ilçesi Yazır mahallesinde 200 taşınmaza ilişkin özelliklere ulaşılmıştır. Elde edilen veriler yardımı ile Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık yöntemi ile modeller oluşturulmuş, oluşturulan modeller yardımı ile bulunan değerler karşılaştırılmıştır. Karşılaştırılan değerlerde, Yapay Sinir Ağları yöntemi ile yapılan hesaplamada Ortalama Yaklaşıklık : % 88.13, Bulanık Mantık yöntemi ile hesaplamada Ortalama Yaklaşıklık : % 84.39 sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan çalışma ile her iki yöntemin de taşınmaz değerlemede kullanılabilirliği görülmüştür. Yapay Sinir Ağları ile hesaplanan değerler piyasa değerlerine daha çok yaklaşması nedeni ile daha uygun yöntem olarak görülmektedir.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYlL-IeRy80ToGJhCRiKN-fKJeR39KB2fLCOTDRL85x-B
https://hdl.handle.net/20.500.13091/778
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
539047.pdf5.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

122
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

76
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.