Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/747
Title: TBDY 2018'e göre tarihi yığma yapıların analizi ve bir örnek Sille Ak Camii
Other Titles: Analysis of historical building structures according to TBDY-2018 and an example Sille Ak Mosque
Authors: Kamanlı, Mehmet
Jaihoon, Ejazul Haq
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Tarihi Yığma Yapı
Sonlu Elemanlar Yöntemi
TBDY-2018'e Göre Analiz
Sille Ak Camii.
Historical Masonry Building
Finite Element Method
Analysis According to TBDY-2018
Sille Ak Mosque.
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Kültürün önemli bir parçası olan tarihi binaların deprem gibi doğal afetler ve insanoğlunun yıpratıcı etkilerine karşı korumak ve gelecek nesillere aktarmak çok önemlidir. Bu tür yapıları korumak için tarihi binaların yapısal davranışlarını iyi bilmek gerekir. Tarihi yapıların depreme karşı güvenli olup olmadığını anlamak için yapıların deprem performans analizi yapılmalıdır. Günümüzde sonlu elemanlar yöntemi, tarihi binaların karmaşık geometri sistemlerinin modellenmesinde ve yapısal analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmaya örnek teşkil edecek tarihi yapı; Türk İslam Sanatı açısından önemli bir yere sahip olan Konya'daki Sille Ak Camii'dir. 1864 yılında inşa edilip 400 metrekarelik alanı ile Sille'nin en büyük camisidir. Tarihi Sille Ak Caminin mevcut durumuna göre deprem güvenliği TBDY 2018'e göre analitik hesabı yapılarak SAP 2000 programında yapısal analizi yapılmıştır. Bu çalışmada, yapının taşıyıcı sistemin durumu, kullanılan malzemelerin özellikleri, meydana gelen hasarların değerlendirilmesi, mevcut durumunun tespiti yapılarak gelecek nesillere taşınması, gerekli parametrelerin tartışılarak çözüm önerilerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.
It is very important to protect the historical buildings, which are an important part of the culture, against natural disasters such as earthquakes and the destructive effects of human beings and to pass them on to future generations. To protect such structures, it is necessary to know the structural behavior of historical buildings. Earthquake performance analysis of the structures should be performed to see whether the historical buildings are safe from earthquakes. Today, the finite element method is widely used in the modeling and structural analysis of complex geometry systems of historical buildings. The historical structure that will serve as an example for the study; Sille Ak Mosque in Konya, which has an important place in Turkish Islamic Art. Built in 1864, it is the largest mosque in Sille with an area of 400 square meters. According to TBDY 2018, the structural analysis of SAP 2000 program was performed by manual static calculation according to the current situation of the historical Sille Ak Mosque. In this study, it is aimed that evaluate the condition of the structural system, the properties of the materials used, the evaluation of the damages occurring, the determination of the current state of the structure to transfer the next generations, and the solution of the necessary parameters by discussing.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwEGR92bA1faEgcNhOIDINHjYpty_iY6uwG5x_ADvrsrw
https://hdl.handle.net/20.500.13091/747
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
589512.pdf10.19 MBAdobe PDFView/Open
589512.pdf10.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

838
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

548
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.