Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/739
Title: Yığma bir binanın 2007 ve 2018 Türk deprem yönetmeliklerine göre karşılaştırmalı tasarımının yapılması
Other Titles: Comparative design of a masonry building by 2007 and 2018 Turkish earthquake regulations
Authors: Döndüren, Mahmud Sami
Işık, Melek Yavuz
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Yığma Yapılar
Deprem
Yönetmelikler
Karşılaştırma
Masonry Buildings
Earthquake
Regulations
Comparison
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Dünyadaki yapı stoğunun önemli bir bölümünü oluşturan yığma yapılar, geçmişten günümüze büyük bir mirası barındırmaktadır. Kültürel mirasa katkısı açısından son derece önemli olan yığma yapılar düşük maliyet, coğrafi özellikler, kültürel alışkanlıklar, kolay işçilik vb. nedenlerle günümüzde de tercih edilmektedirler. Türkyedeki yapı stoğunun da önemli bir kısmını yığma yapılar oluşturmaktadır. Bu yapıların pek çoğunun kültürel mirasın aktarımında büyük değere sahip, tarihi ve geleneksel yapılar olduğu düşünüldüğünde yapılmış ve yapılmakta olan yığma yapıların deprem sonrasında mevcut durumlarının incelenebilmesi, yeni yapılacak yığma yapılar için deprem güvenliğinin arttırılması için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ışığında çalışmalar yapmak gerekmektedir. Bu çalışmada yığma yapılar için Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (06/03/2007) ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (18/03/2018) depreme dayanıklı tasarım kuralları karşılaştırılarak aralarındaki farklılıkların belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Masonry buildings constituting an important part of the building stock holds a great legacy from past to present. Being extremely important in terms of their contribution to the cultural heritage, masonry buildings are still preferred due to their low-cost, the geographical characteristics, cultural habits, easy workmanship etc. Masonry buildings also constitute a large part of the building stock in Turkey. When the fact that most of these buildings are historical and traditional buildings with high value in terms of conveying the cultural heritage is taken into account, studies should be carried out in line with the Turkish Regulation on Building and Earthquake in order to examine the current situation of the masonry buildings, which are already constructed or are being constructed, after earthquake and to increase the earthquake safety for masonry buildings to be constructed. The aim of this study is to compare the earthquake-resistant design rules of the Regulation on the Buildings to be Constructed in Earthquake Zones (06/03/2007) and Turkish Regulation on Building and Earthquake (18/03/2018), and determine the differences.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH_35QWfL15UpIYY09mjVgSqDbrBb1wGJA9c5yrQ3xQdD
https://hdl.handle.net/20.500.13091/739
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
618029.pdf12.2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

284
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

120
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.