Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/699
Title: Akıllı kontrol yöntemleri ile trafik sinyalizasyon kontrolü
Other Titles: Traffic signaling control with intelligent control methods
Authors: Harb, Anas A. M.
Advisors: Terzioğlu, Hakan
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Sinirsel bulanık mantık
Neuro fuzzy logic
Stokastik petri ağları
Stochastic petri nets
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Ulaşım araçları, insanların ihtiyaçlarını ve mallarını bir alandan diğer bir alana taşımak amacıyla kullanılan araçları ifade eder. Bu araçlar, eski çağlardan günümüz zamanına kadarki tüm araçları içerir. Trafikteki araç sayılarının artması, kullanılan yollar ,etrafındaki alanların yetersizliği ve bu yolların genişletilememesi veya alt/üst yollar yapılamaması sebebiyle akıllı trafik sinyalizasyon sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde, trafik sistem mekanizmalarının sabit zamana bağlı olması sebebiyle trafik kontrolü yeterli değildir. Zaman kaybını ve ekonomik sorunları engelleyebilmek için birtakım akıllı yöntemler ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada dört yollu bir kavşaktaki trafik ışıklarının akıllı denetimi için günün belirli saatlerinde toplanmış gerçek verilere dayanarak Bulanık Mantık (BM) yönteminin ve Petri Ağlarının (PA) uygulaması yapılmıştır. BM'nin ve PA'nın performansları, klasik (sabit süreli) performansları ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre hem ekonomi hem de zaman açısından petri ağ yöntemi nin en iyi sonucu verdiği görülmüştür. PA 755 sn'de 849 araç, BM 910 sn'de 375 araç ve klasik yöntemde 920 sn'de 341 araç geçişi gerçekleştiği görülmüştür.
Means of transport, used to transport people's needs and goods from one area to another. These tools include all the tools from ancient times to the present. Intelligent traffic signaling systems are needed due to the increase in the number of vehicles in the traffic, the insufficiency of the areas around the roads used and the inability to expand these roads or lower / upper roads. At present, traffic control is not sufficient due to the fixed time of the traffic system mechanisms. A number of intelligent methods have emerged to prevent time loss and economic problems. In this study, Fuzzy Logic (BM) method and Petri Nets (PA) were applied based on the actual data collected at certain times of the day for intelligent control of traffic lights at a four-way intersection. The performances of the BM and PA were compared with the classical (fixed-time) performances.According to the results obtained, both the economy and the time of the petri-net method is seen in the first place. Then the fuzzy logic method and finally the classical method were observed. According to the results obtained, both the economy and the time of the petri netting method gave the best results. It was observed that 849 vehicles were passing in PA 755 s, 375 vehicles in BM 910 s and 341 vehicles in 920 s in the conventional method.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwMSlZAlKtekrVtZs426FafJZFa99EuSXqA7P-onq6BEk
https://hdl.handle.net/20.500.13091/699
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
589753.pdf3.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

264
checked on Jun 17, 2024

Download(s)

232
checked on Jun 17, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.