Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/54
Title: Hücresel imalat sistemlerinin simülasyonu: Bir otomotiv yan sanayi işletmesinde uygulama
Other Titles: Cellular manufacturing systems simulation: Application in an automotive industry
Authors: Karaoğlan, İsmail
Akhüseyin, Emine
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Hücre Tasarımı
Hücresel Üretim Sistemi
Simülasyon
Cell Design
Cellular Production System
Simulation
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Gelişen ve globalleşen dünyada, artan rekabet ortamında üretime devam etmek isteyen işletmeler kendilerini sürekli olarak geliştirmeye, iyileştirmeye eğilimlidirler. İşletmeler sektörlerinde başarılı olabilmek ve rakipleriyle rekabet edebilmek için kalite, fiyat, zamanında teslimat, satış sonrası hizmetler gibi konularda hep daha iyisi için çalışmalar yürütmektedir. Amacı rekabet gücünü artırmak olan işletmeler için üretim tipinin kesikli veya sürekliliği tesisin yerleşimi üzerinde belirleyicidir. Tesis yerleşimi ise üretimin verimliliği ve esnekliği üzerinde oldukça etkilidir. Günümüzde kesikli üretim yapan işletmeler ürüne göre tesis yerleşimi ve sürece göre tesis yerleşiminin güçlü yönlerini dengeleyen bir yerleşim şekli olan hücresel imalat sistemlerini kullanmaktadır. Bu tez çalışmasında üretim kavramı ve tipleri genel olarak açıklanmış, hücresel üretim sistemi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Literatürde hücresel üretim sistemlerinin simülasyonu ile ilgili yapılmış çalışmalar araştırılmıştır. Kesikli üretim tipine ve sürece göre yerleşime sahip olan otomotiv sektöründe hizmet veren bir firmada ürün tiplerine göre alternatif hücreler oluşturularak yıllık üretim adetlerinde gerçekleşebilecek değişimleri gösteren bir simülasyon modeli kurulmuştur. Kurulan simülasyon modelinin çıktıları analiz edilerek yorumlanmıştır.
In a developing and globalizing world, companies that want to increasingly continue their production in competitive environment aim to develop and improve themselves continuously. In order to be successful in their sectors and to compete with their rivals, companies are always working for the best quality, price, on time delivery and after sales services. Mass production or discrete production is decisive on plant layout for companies that want to increase power of competitive level. Plant layout is so effective on flexibility and productivity of production. Nowadays, companies that have discrete manufacturing use cellular production system, which are type of layout that balances strong sides of layout by product and layout by process. In this thesis, production concept and types are explained and cellular production is examined in detail. In the literature, studies on simulation of cellular production systems have been investigated. In a company serving in the automotive sector which has a discrete production type and a settlement according to the process, a simulation model showing the possible changes in annual production numbers is established by creating alternative cells according to product types. Outputs of the established simulation model were interpreted by analyzing.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmaVZebSkDcQ2w1bfbOwEOR34TH18vTw0troy0sKzP-wi
https://hdl.handle.net/20.500.13091/54
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
570905.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

214
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

150
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.