Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/475
Title: Eliptik borulu evaporatörlerde dış akış karakteristiklerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of outside flow characteristics in elliptic tube evaporators
Authors: Darıcı, Selçuk
Doğan, Sercan
Keywords: Enerji
Energy
Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Isı akışı
Heat flow
Sayısal akışkanlar dinamiği
Computational fluids dynamic
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Tezin temel amacı, dairesel kesitli silindir ile farklı çap oranlarındaki eliptik kesitli silindirlerin termo-hidrolik performans açısından karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, dairesel kesitli silindirlere göre termo-hidrolik performans açısından daha iyi sonuçların elde edildiği eliptik çap oranı veya oranlarının belirlenerek bir evaporatör uygulamasında kullanımının önerilmesi planlanmıştır. İlk olarak, dairesel kesitli bir silindir ve farklı eliptik çap oranlı silindirler etrafındaki akış yapısı sayısal olarak incelenmiştir. Analizler sonucunda hidrodinamik açıdan en uygun eliptik çap oranı b/a=0.307 olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu eliptik silindir ve üç farklı çaptaki dairesel kesitli silindirler için PIV deneyleri yapılmıştır. Daha sonra, b/a=0.307 çap oranındaki eliptik silindir ve dairesel silindirin çoklu ve çapraz dizilimleri için bir ısı değiştiricide iki kanat arasındaki akış hacminde oluşan fiziksel olaylar PIV ve HAD çalışmaları yapılarak karşılaştırılmıştır. Çalışmanın son aşamasında, dairesel silindir ile b/a=0.666, 0.5, 0.4, 0.333, 0.307 ve 0.25 çap oranlarındaki eliptik silindirlerin çoklu ve çapraz dizilimleri için bir evaporatörün soğutma uygulamasındaki çalışma şartları dikkate alınarak ısı transferi analizleri HAD ile yapılmıştır. Analizler sonucunda, ısı transferinin bir göstergesi olan boyutsuz Colburn faktörüne ait en yüksek değerler b/a=1.0 çap oranındaki dairesel borulu tasarım için elde edilmiştir. Eliptik borulu tasarımda ise dairesel boruya nazaran daha az basınç düşüşü olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, literatürde termo-hidrolik performans iyileştirme kriteri olarak kullanılan j/f1/3 değerlerine göre; en iyi sonuçların elde edildiği eliptik çap oranı b/a=0.307 ile dairesel silindir performansları kıyaslanmış ve ReH=750-2850 aralığı için %40-45 arasında iyileşme olduğu belirlenmiştir.
The main purpose of the thesis is to compare circular cross section cylinder and elliptic cross section cylinder with different diameter ratios in terms of thermo-hydraulic performance. As a result of the studies carried out in this scope, it is planned to propose its use in an evaporator application by determining the elliptical diameter ratio or ratios where better results are obtained in terms of thermo-hydraulic performance compared to circular cross section cylinders. Firstly, it is numerically investigated the flow structure around a circular cross section cylinder and cylinders with different elliptical diameter ratios. As a result of analyses, the most suitable elliptical diameter ratio was determined as b/a=0.307 in terms of hydrodynamic. PIV experiments were performed for aforementioned elliptical cylinder with b/a=0.307 diameter ratio and circular cylinders having three different diameters. Then, for multiple and staggered arrangements of the circular cylinder and elliptic cylinder with a diameter ratio of b/a=0.307, the physical events occurring in the flow volume between the two fins were compared by conducting PIV and HAD studies. In the last part of this study, heat transfer analyses were performed by HAD, assuming the operating conditions in the cooling application of a heat exchanger for multiple and staggered arrays of circular cylinder and elliptical cylinders with b/a=0.666, 0.5, 0.4, 0.333, 0.307 and 0.25 diameter ratios. As a result of analyses, highest values of dimensionless Colburn factor, which is an indicator of heat transfer, were obtained for circular tube with b/a=1.0 ratio. In the elliptical tube design, it was determined that there was less pressure drop compared to the circular tube. According to j/f1/3 values which are evaluated as thermo-hydraulic performance enhancement criteria; when elliptic diameter ratio with b/a=0.307 were compared with circular cylinder results, an improvement between 40-45% was determined in the range of ReH=750-2850.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtMcDCQUrjpPpCjUEaF14HL3tLxYIOfFaV1yTYtoHRP0S
https://hdl.handle.net/20.500.13091/475
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
636581.pdf10.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

16
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.