Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4672
Title: Hayati parametrelerin ölçümüyle melatonin salgısı destekleyici sistem tasarımı
Other Titles: Melatonin supporting system design by measurement of vital parameters
Authors: Akdemi̇r, Bayram
Tosun, Murat Furkan
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Melatonin hormonu büyüme ve gelişme için gereklidir. Özellikle prematüre doğanlar normal doğanlara oranla daha yüksek melatonin salgısına ihtiyaç duyarlar. Bu hormon karanlık ortamda salgılanıp, ışık etkisi altında baskılanır. Yeni doğan yoğun bakım üniteleri için anne karnı hissiyatının devamı ve melatonin salgısını destekleyici ortam oluşturulmasına yönelik sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bebeğin hayati parametrelerine göre, optik özelliklerini üzerine uygulanan elektrik enerjisiyle değiştiren polimer dağılmış likit kristal cam yapısının kontrolü sağlanmıştır. İnsan temasına karşı elektriksel izolasyon tedbirleri alınmış, sterilizasyon ve temizlik çalışmaları için uygun hale getirilmiştir. Bu çalışmada, bir diğer konu ise, hayati parametrelerin ölçümlendiği cilt probları günümüzde kablolu sensörler ile gerçekleştirilmektedir. Ancak hekimler bazı durumlarda, bebeklere rahatsızlık verdiği ve uzuvlarına dolaştığı gerekçesiyle bu sensörleri kullanmamayı tercih ederler. Bir çözüm olarak, cilt sıcaklığı verisi, kablosuz cilt probu ile düşük tüketimli Bluetooth teknolojisi üzerinden taşınmıştır.
The hormone melatonin is necessary for growth. Especially premature babies need higher melatonin secretion than normal babies. This hormone is secreted in the dark and suppressed under the effect of light. A system has been designed for neonatal intensive care units to make the feeling of the mother womb and to create an environment that supports melatonin secretion. According to the vital parameters of the baby, the polymer dispersed liquid crystal glass structure is controlled which changes its optical properties with the electrical energy applied on it. Electrical isolation has been provided against human contact and has been made suitable for sterilization and cleaning works. In this study, another issue is skin probes, in which vital parameters are measured, nowadays with wired sensors. However, in some cases, doctors prefer not to use these sensors because they cause discomfort to infants and entanglement in their limbs. As a solution, skin temperature data was transmitted via low consumption Bluetooth technology with a wireless skin probe.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=j_Fjwp4JS4mk97Puqti8rtqDugpJR_6JKNOLcAmm3BuckFa3Z5KXUNASnof0Yuq_
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4672
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
806719.pdf6.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

26
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.