Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4554
Title: Santrifüj döküm tekniginde karsilasilan kalite hatalarinin istatistiksel proses kontrol yöntemleri kullanilarak azaltilmasi
Other Titles: Reducting of quality defects using centrifugal casting using statistical process control techniques
Authors: Kara, Yakup
Sargınoğlu, Betül
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Üretimde kalitenin artırılması, hataların saptanması ve doğru şekilde analizine bağlıdır. Hataların tespit edilip sürecin iyileştirilmesi kaliteye yansımaktadır. Araştırmanın amacı santrifüj döküm imalatı yapılan bir işletmede meydana gelen hata oranlarının fazla olmasından dolayı, müşteri istek ve beklentilerinin karşılanması için ürünlerde gerekli iyileştirilmelerin yapılmasıdır. Ancak döküm işlemi çok fazla parametre içerdiğinden hata sebeplerine ulaşım o kadar kolay olmamaktadır. Bu çalışmada hataların meydana gelmesindeki kök nedenlere ulaşıp, hata oluşumlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerekliği üzerinde durulmuştur. Değirmen sektörüne hizmet etmekte olan bu işletmede öncelikle hangi ürünlerin ele alınması gerekliliğine karar verilmiştir ve bu ürünlerde ne tür hatalarla hangi sıklıkla karşılaşıldığı tespit edilmiştir. En önemli hatalar sertlik verilerinde olduğundan dolayı sertlik verilerinin düzeltilmesi için gruplandırma, histogram, sebep-sonuç diyagramı ve kontrol grafikleri gibi istatistiksel proses kontrol yöntemleri ile regresyon analizlerinden faydalanıp, durumun analiz edilmesinin ardından uygun çözümler sunulmuştur.
Increasing the quality in production depends on the detection and correct analysis of errors. Detecting errors and improving the process is reflected in quality. Purpose of the research when a mistake is made in a company that produces centrifugal casting, the necessary improvements must made in the products for customer requests and practices. However, it is have too many parameter in the process so it's not easy to find the mistakes. Considering in this thesis, it was emphasized that the bleeding wound was find and experienced in this situation at the beginning. In this company, which is aimed at serving the milling industry, which product chosse were decided first and it was mistake types found in products determined that these were encountered. Statistical Process Control Techniques such as grouping, histogram, cause-effect diagram and control charts and with the help of regression analyzes, appropriate solutions were presented after the situation was analyzed.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=G_oJ1rKE4SgJUkomyAKpRzK7HR9ebwt1AMP48SZQMFi7XfKDObSuaAmyOBjXUk4-
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4554
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
790226.pdf2.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

44
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.