Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4511
Title: Konya dogusunda Divanlar- Besagil mahalleleri (Karatay, Konya) arasinda Dogudag yükseltisinin jeolojisi
Other Titles: The geology of the Dogudag rise between Divanlar and Besagil districts (Karatay, Konya) in the east of Konya
Authors: Dıarra, Mahamoudou
Advisors: Aksoy, Rahmi
Keywords: Jeoloji Mühendisliği
Geological Engineering
Dizin:Yapısal jeoloji = Structural geology
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma, Konya doğusunda Divanlar-Beşağıl Mahalleleri (Karatay, Konya) arasında Bozdağ yükseltisini içine alan yaklaşık 460 km2'lik bir alanda yapılmıştır. Bölgede literatürde Altınekin metamorfik karmaşığı olarak bilinen, Geç Permiyen-Geç Kretase yaşlı düşük dereceli metamorfizma ve deformasyon geçirmiş kayaçlar izlenir. Bu çalışmada, bu kayaçların yapısal ve jeolojik gelişimlerinin aydınlatılması amaçlanmıştır. İncelenen alanda bu metamorfitler, Geç Permiyen-Erken Jura yaşlı koyu gri ve siyah renkli dolomit mermer ve dolomitlerden yapılı Bademli formasyonu ile başlar. Bunu uyumlu olarak sığ ve duraylı bir karbonat platformunda çökelen, krem ve gri renkli mermerlerden oluşan, Geç Tiryas-Erken Kretase yaşlı Nuras formasyonu izler. Bunlardan sonra istif, metaçört ve metapelit arakatkılı metakarbonatlarla temsil olunan Geç Kretase yaşlı Karasivri formasyonu ile devam eder. Bu oluşuğu uyumlu olarak metakırıntılılardan oluşan Geç Kretase yaşlı Milis formasyonu izler. Tüm bu birimleri başkalaşım geçirmiş, ofiyolitik melanj nitelikli Geç Kretase yaşlı Koçyaka ofiyolitli karışığı tektonik olarak üzerler. Tüm bu kayaçlar Alpin dağoluşumuna bağlı olarak başkalaşıma uğramışlar ve aynı zamanda çok evreli deformasyon geçirmişlerdir. Geç Pliyosen ve sonrasındaki gerilmeli hareketler inceleme alanının batısında ve güneybatısında yer alan Divanlar ve Göçü faylarını oluşturmuştur.
The study area is located in an area between the Divanlar and Beşağıl districts (Karatay, Konya) including the Doğudağ rise in the east of Konya. Geological mapping was carried out at a scale of 1:25.000 over a total area of 460 square kilometers. The Upper Permian-Upper Cretaceous aged low grade metamorphic rocks known as Altınekin Metamorphic Complex in literature crop out in the region. In this study, it is aimed to explain the structural and geological evolution of these rocks. The Late Permian-Early Jurassic Bademli Formation forms the base of these metamorphites. It is made up of dark gray and black colored dolomite marble and dolomites. The Late Triassic-Early Cretaceous Nuras Formation conformably overlies the base unit and consists of cream and gray colored marbles originally deposited in a shallow-marine stable carbonate platform. It is conformably overlain by the Late Cretaceous Karasivri Formation composed of metacarbonates intercalated with metachert and metapelite. The Late Cretaceous Milis Formation consisting of metaclastics conformably overlies the Karasivri Formation. All these units are tectonically overlain by the Late Cretaceous Koçyaka Ophiolitic Melange. All these rock units have undergone metamorphism and polyphase deformation during the Alpine orogeny. The region has been effected by extensional tectonics resulted in the formation of the Divanlar and Göçü faults in the west and southwest of the study area since Late Pliocene.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=j_Fjwp4JS4mk97Puqti8ru15I-bz6V1reDGVfyKhRAS7qCCdLmJfjUwDfDyatsGf
Ek-rar dosyası">>https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_iy6kHDOgHi2lDVBOER582PvgabU8HfjX6EMkKh2MLub" target="_blank">Ek-rar dosyası
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4511
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
802962.pdf14.73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

744
checked on May 27, 2024

Download(s)

24
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.