Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4470
Title: Ultrasonik İşlemin Linyit Süspansiyonunun Yağ Aglomerasyonu Üzerine Etkisi
Authors: Eşmeli, Kiraz
Issue Date: 2023
Abstract: Ultrasonik işlemin kullanımı çoğunlukla ince kömürlerin flotasyon işlemi için araştırılmıştır, ancak yağlarla aglomerasyona uygulanması son derece sınırlıdır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, gazyağı kullanılarak ultrasonik işleminin yağ aglomerasyon süreci üzerindeki etkisini araştırmaktır. Ultrasonik, ön işlem aşamasında ve aglomerasyon aşamasında olmak üzere iki farklı şekilde kullanılmış ve farklı sonuçlar bulunmuştur. Ön işlem aşamasında ultrasonik kullanımı linyit süspansiyonunun kül içeriğini azalttı ve yanabilir kömür verimini artırdı. Öte yandan, aglomerasyon aşamasında ultrasonik kullanımı kömürün yağ aglomerasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir. Yağ aglomerasyon başarısını etkileyen diğer faktörler ultrasonik sistemin güç ve tedavi süresiydi ve düşük güç değeri ve kısa süreli ultrasonik işlem ile aglomerasyon başarısının arttığı sonucuna varıldı. Sonuç olarak, %26.02 kül içeriğine sahip kömür, optimum koşullar altında ultrasonik ön işlemle %10.03 kül içeriği ve %79.06 yanabilir verim ile zenginleştirildi.
URI: https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.1228887
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1187349
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4470
ISSN: 2146-538X
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.17714-gumusfenbil.1228887-2870283.pdf867.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

10
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.